Randen toevoegen
U kunt een afbeelding voorzien van een gekleurde lijst of rand. Wanneer u een rand toevoegt aan een afbeelding worden de afmetingen van de afbeelding vergroot met de rand.
Bij afbeeldingen met meerdere lagen wordt u in PaintShop Pro gevraagd de lagen in de afbeelding eerst tot één laag samen te voegen voordat u de rand toevoegt; u kunt echter ook een rand toevoegen zonder de lagen in de afbeelding tot één laag samen te voegen door de grootte van het doek te veranderen. Zie Het formaat van het doek wijzigen voor meer informatie.
U kunt heel eenvoudig een rand aan de afbeelding toevoegen.
* Een rand toevoegen aan een afbeelding
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Randen toevoegen.
Het dialoogvenster Grofkorreligheid toevoegen wordt geopend.
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
Schakel het selectievakje Symmetrisch in om een rand te creëren die aan alle zijden even dik is.
Schakel het selectievakje Symmetrisch uit als u randen van verschillende dikten wilt maken en geef de waarden voor de randdikten op in het groepsvak Grootte in pixels.
3 Klik op het vak Kleur om een kleur voor de rand te kiezen.
4 Klik op OK.
Als u andere eenheden voor de rand wilt gebruiken, selecteert u de gewenste maateenheid in de vervolgkeuzelijst van het groepsvak Oorspronkelijke afmetingen.