Witbalans aanpassen
Vaak kunt u een foto sterk verbeteren door het aanpassen van de kleuren. Verschillende typen verlichting, camera’s en verwerking in de camera kunnen incorrecte kleuren in afbeeldingen veroorzaken. Gescande afbeeldingen hebben mogelijk een onnatuurlijke kleurzweem.
Als u natuurlijke kleuren wilt creëren en een eventuele kleurzweem uit uw afbeelding wilt verwijderen, gebruikt u de verschillende kleurbalansopdrachten in PaintShop Pro. Als u de opdrachten op een selectie of een hele afbeelding toepast, kunt u het volgende doen:
de kleuren van een foto tonaal in balans brengen zonder de luminantie van de foto aan te tasten
het rood, blauw of groen kanaal met een percentage van het gegeven kanaal verhogen of verlagen
kleuren en contrast bij vervaagde foto's herstellen
een fotonegatief maken door elke pixelkleur te vervangen door de tegenoverliggende kleur., (bijvoorbeeld blauw wordt geel, zwart wordt wit, geel wordt blauw, wit wordt zwart, enzovoort)
de hoeveelheid rood, groen en blauw in uw afbeelding aan te passen om kleurcorrecties te maken via het wijzigen van de algemene kleurzweem
* De witbalans aanpassen
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Witbalans.
Het dialoogvenster Witbalans wordt geopend.
2 Schakel het selectievakje Slimme witbalans in.
Hierdoor kan de afbeelding in PaintShop Pro worden geëvalueerd en kunnen er automatisch kleine wijzigingen worden aangebracht.
3 Sleep de schuifregelaar Temperatuur naar links voor koelere kleuren (meer blauw), en naar rechts voor warmere kleuren (meer oranje).
4 Klik op OK.
Als u weet wat de kleurtemperatuur van de foto moet zijn, kunt u de juiste toonbalans instellen door het selectievakje Geavanceerde opties in te schakelen en de temperatuurwaarden bij Temperatuur en Tint in te stellen of in te voeren in het groepsvak Witbalans. U kunt de kleuren bijstellen door de waarden van de elementen Temperatuur en Tint aan te passen in het groepsvak Witbalans verbeteren.
* Kleurkanalen mengen
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Kleur Kanaalmenger.
Het dialoogvenster Kanaalmenger wordt geopend.
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
Wilt u een kleurenafbeelding behouden, dan selecteert u in de vervolgkeuzelijst Uitvoerkanaal een kleurkanaal dat u wilt wijzigen:
Om de afbeelding te veranderen naar monochroom (wat eruit ziet als grijswaarden, maar een kleurdiepte van 16 miljoen kleuren heeft), schakelt u het selectievakje Monochroom in. Grijs verschijnt in de vervolgkeuzelijst Uitvoerkanaal.
3 Voer of stel in het groepsvak Bronkanalen de waarden in voor de bedieningselementen Rood, Groen en Blauw, of verstel de schuifregelaars om het percentage van de betreffende kleur in het kanaal te wijzigen.
Bewerkt u bijvoorbeeld het roodkanaal en stelt u Rood in op 50%, dan reduceert u de hoeveelheid rood in de afbeelding tot 50% van de oorspronkelijke hoeveelheid.
4 Pas de schuifregelaar Constant aan.
De schuifregelaar staat aanvankelijk op nul. Sleep de schuifregelaar naar links om het kleurkanaal donkerder te maken. Sleep de schuifregelaar naar rechts om het kleurkanaal lichter te maken.
5 Klik op OK.
* Vervaagde kleuren corrigeren
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Kleur Vervagingscorrectie.
Sleep een belangrijk deel van de afbeelding (zoals een gezicht) in het vak Vóór zodat deze wordt gecentreerd.
2 Wijzig de waarde voor Mate van correctie totdat de afbeelding er het natuurlijkst uitziet.
De standaardinstelling is 45.
Opmerking: Gebruik de minimumwaarde waarmee een goede correctie wordt geproduceerd. Als u teveel correctie gebruikt, kunnen gebieden met hoge lichten en schaduwgebieden aan detail verliezen en objecten gemengd worden.
3 Klik op OK.
* Een fotonegatief maken
tabblad Bewerken 
Kies Afbeelding Negatief.
* Kleurzweem wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Kleur Rood/groen/blauw.
Het dialoogvenster Rood/groen/blauw verschijnt.
2 Typ of stel in de elementen Rood, Groen en Blauw de waarde in om het percentage voor elke kleur in te stellen.
Een waarde van 0 % geeft de oorspronkelijke waarde aan. Wilt u meer van een kleur toevoegen, dan gebruikt u een positief getal, en wilt u iets van een kleur verwijderen, een negatief getal,
Opmerking: Wanneer u de hoeveelheid blauw vermindert, krijgt de afbeelding een gele tint, wanneer u de hoeveelheid groen vermindert, krijgt de afbeelding een magentatint en wanneer u de hoeveelheid rood vermindert, krijgt de afbeelding een cyaantint.
3 Klik op OK.