Algemene weergaveopties aanpassen
U kunt aanpassen hoe pictogrammen, scherminfo, bijschriften, schuifbalken en tekenpunten (soms "grepen" genoemd) worden weergegeven in PaintShop Pro, zodat het eenvoudiger wordt om lijnen en grensvakken te zien die op het scherm worden weergegeven wanneer u met gereedschappen werkt. U kunt ook het formaat van toepassingstekst wijzigen.
* Ga als volgt te werk om de opties voor de gebruikersinterface snel aan te passen
1 Klik op de menubalk op Gebruikersinterface en kies een van de volgende opties:
Pictogramgrootte
Tekstgrootte
Schuifbalkgrootte
Tekenpuntgrootte
2 Kies de gewenste instelling in het submenu.
* Weergaveopties werkbalken instellen
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Opties.
3 Markeer een van de volgende selectievakjes in het gebied Werkbalk:
Knopinfo weergeven op werkbalken — geeft de scherminfo weer bij gereedschappen en knoppen
Sneltoetsen weergeven in knopinfo — geeft de sneltoetsen (indien beschikbaar) weer in de scherminfo
4 Markeer een van de volgende selectievakjes in het gebied Pictogrammen:
Kleurenpictogrammen weergeven — schakel dit in om kleurenpictogrammen weer te geven; schakel dit uit om pictogrammen in grijswaarden weer te geven
Kleine pictogrammen weergeven — schakel deze optie in om de pictogrammen te verkleinen; schakel de optie uit om de pictogrammen weer te geven in het standaardformaat
5 Schakel een van de volgende selectievakjes in het groepsvak Persoonlijke menu's en werkbalken in.
In menu's laatst gebruikte opdrachten eerst weergeven — vereenvoudigt menu’s door alleen recent gebruikte opdrachten weer te geven
Volledige menu's weergeven na een korte vertraging — als het selectievakje In menu's laatst gebruikte opdrachten eerst weergeven is gemarkeerd, verschijnen even later alle opties
U kunt het geheugen van de recent gebruikte menuopdrachten wissen door op Gebruikersgegevens herstellen te klikken.
* Het formaat van schuifbalken aanpassen
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Opties.
3 Schakel in het gedeelte Schuifbalken de optie Klein, Normaal of Groot in.
Als u wilt dat de greep van de schuifbalk groter wordt weergegeven wanneer u er een muisaanwijzer op plaatst, schakelt u het selectievakje Automatisch vergroten bij aanwijzen in.
* Het formaat van tekenpunten aanpassen
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Opties.
3 Schakel in het gedeelte Tekenpuntgrootte de optie Klein, Normaal of Groot in.
U kunt het formaat van tekenpunten aanpassen (Klein links; Groot rechts). Tekenpunten worden gebruikt om lagen, vectorvoorwerpen, lijnen van het gereedschap Pen en meer aan te passen.
* De zichtbaarheid van lijnen en grensvakken vergroten
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Opties.
3 Selecteer in het gedeelte Lijnen en grensvakken (mogelijk moet u naar beneden schuiven om het gedeelte weer te geven) Zichtbaarheid met proximiteitsaanwijzer verhogen in.
4 Typ een waarde in het vak Proximiteit (pixels) om in te stellen hoe dichtbij de aanwijzer moet zijn bij een lijn of grensvak om de verbeterde zichtbaarheid in te schakelen.