Vectorobjecten uitlijnen, verdelen en schikken
U kunt vectorobjecten op het doek uitlijnen, verdelen en schikken. U kunt bijvoorbeeld de randen uitlijnen, ze gelijkmatig verdelen, ze op het doek centreren of de volgorde wijzigen (van boven naar beneden) op een laag. Elk object dat u op een laag tekent, wordt boven op het vorige gestapeld.
* Een vectorobject verplaatsen
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer het object.
Als u meerdere objecten wilt uitlijnen, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u de objecten selecteert.
Er verschijnt nu een grensvak om de geselecteerde objecten.
3 Sleep de geselecteerde objecten naar een nieuwe positie.
 
U kunt ook
 
Een object pixel voor pixel verplaatsen
Druk op een pijltoets.
Een object met 10 pixels tegelijk verplaatsen
Houd Ctrl ingedrukt en druk op een pijltoets.
Een object met 50 pixels tegelijk verplaatsen
Houd Shift ingedrukt en druk op een pijltoets.
Een object met 100 pixels tegelijk verplaatsen
Houd Shift + Ctrl ingedrukt en druk op een pijltoets.
 
* Vectorobjecten uitlijnen
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer het eerste vectorobject.
3 Houd Shift ingedrukt en selecteer de andere objecten die u wilt uitlijnen.
4 Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen in het groepsvak Uitlijning objecten:
Boven uitlijnen
Onder uitlijnen
Links uitlijnen
Rechts uitlijnen
Verticaal midden uitlijnen
Horizontaal midden uitlijnen
Als u een object wilt verplaatsen, selecteert u het op het palet Lagen en sleept u het omhoog of omlaag in de lijst.
* Objecten gelijkmatig verdelen
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Houd Shift ingedrukt terwijl u een selectiekader rond de objecten sleept.
Opmerking: U kunt objecten alleen ten opzichte van elkaar verdelen als er drie of meer objecten zijn geselecteerd.
3 Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen in het groepsvak Verdeling objecten:
Verticaal boven verdelen
Verticaal midden verdelen
Verticaal onder verdelen
Horizontaal rechts verdelen
Horizontaal midden verdelen
Horizontaal links verdelen
* Vectorobjecten uitlijnen op het doek
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer een object.
Als u meerdere objecten wilt uitlijnen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u een selectiekader rond de objecten sleept.
3 Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen in het groepsvak Positie op doek:
Centreren op doek
Horizontaal gecentreerd uitlijnen op doek
Verticaal gecentreerd uitlijnen op doek
* Vectorobjecten verdelen op het doek
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer een object.
Als u meerdere objecten wilt verdelen, sleept u een selectiekader rond de objecten.
3 Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen in het groepsvak Positie op doek:
Horizontaal gelijkmatig verdelen
Verticaal gelijkmatig verdelen
* Vectorobjecten schikken
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer een object.
3 Klik met de rechtermuisknop op het object, kies Schikken en selecteer een van de volgende opties:
Vooraan — hiermee plaatst u een object bovenaan.
Achteraan — hiermee plaatst u een object onderaan.
Omhoog — hiermee plaatst u een object een positie hoger.
Omlaag — hiermee plaatst u een object een positie lager.
U kunt de vectorobjecten ook schikken door ze omhoog of omlaag op het palet Lagen te slepen.