Een kleurverloop of transparant verloop toepassen met het gereedschap Opvulling met kleurovergang
Met het gereedschap Opvulling met kleurovergang kunt u een verloop interactief toepassen op het doek, een selectie of vorm. U kunt de kleuren, overgang en dekking, evenals de richting, direct in het afbeeldingsvenster aanpassen.
Het gereedschap Opvulling met kleurovergang wordt standaard toegepast met het laatste verloop dat is geselecteerd op de pagina Materiaaleigenschappen > Verloop. Het verloop wordt gewijzigd met de huidige instellingen van het palet Opties voor gereedschap.
U kunt de algehele transparantie van een kleurverloop aanpassen door het verloop op een nieuwe laag te maken en de transparantie van de laag aan te passen. Zie Laagdekking instellen voor meer informatie.
U kunt de dekking van individuele tekenpunten aanpassen.
Een interactieve lijn voor een opvulling met kleurovergang wordt op het scherm weergegeven wanneer u het gereedschap Opvulling met kleurovergang gebruikt.
* Een kleurverloop toepassen met het gereedschap Opvulling met kleurovergang
tabblad Bewerken 
1 Klik op de werkbalk Gereedschappen op het gereedschap Opvulling met kleurovergang (in een uitklapmenu gegroepeerd met het gereedschap Vlakvulling).
2 Sleep in het afbeeldingsvenster over het doek, een selectie of een object om de kleurverlooplijn in te stellen.
Opmerking: Standaard wordt het laatste voorgrondverloop dat is geselecteerd op de pagina Verloop van het dialoogvenster Materiaaleigenschappen toegepast.
Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het laatste verloop dat is geselecteerd voor het achtergrondstaal toegepast.
3 Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur van het verloop aan te passen:
Als u de hoek van het verloop wilt aanpassen, sleept u de rotatiehendel .
Als u een kleur wilt toevoegen, sleept u een kleurstaal uit het palet Materialen naar de verlooplijn.
Als u een kleur wilt verwijderen, sleept u een staal weg van de verlooplijn.
Als u een kleur wilt wijzigen, klikt u op een staal op de verlooplijn (een blauwe staalomtrek duidt aan dat het is geselecteerd). Sleep vervolgens een nieuw kleurstaal uit het palet Materialen naar het geselecteerde staal of klik op de Kleurenkiezer op het palet Opties voor gereedschap en kies een kleur.
Als u de overgang tussen kleuren wilt aanpassen, sleept u de stalen in de lengterichting van de verlooplijn.
Als u het type verloop wilt wijzigen of het verloop wilt omkeren, past u de besturingselementen aan op het palet Opties voor gereedschap.
Opmerking: Zoom uit als u het einde van de verlooplijn niet kunt zien.
4 Als u de dekking van het verloop wilt aanpassen, schakelt u op het palet Opties voor gereedschap het selectievakje Dekking Stop in en voert u een van de volgende handelingen uit:
Klik op de verlooplijn op een dekkingstop en pas de instelling Dekking aan op het palet Opties voor gereedschap.
Klik op de verlooplijn als u een dekkingstop wilt toevoegen.
Als u een dekkingstop wilt verwijderen, sleept u het geselecteerde tekenpunt weg van de verlooplijn.
Als u de overgang tussen dekkingstops wilt wijzigen, sleept u het tekenpunt in de lengterichting van de verlooplijn.
5 Als u wilt verdergaan met het bewerken van de kleurstalen, schakelt u op het palet Opties voor gereedschap het selectievakje Kleur Stop in.
Als u de algehele transparantie van de kleurovergang wilt wijzigen, kunt u op het palet Lagen een nieuwe laag maken voordat u de opvulling met kleurovergang toepast en de regelaar Dekking op het gewenste percentage instellen.