Een verloop toepassen met het effect Verlooptintfilter
U kunt een kleurverloop toepassen op uw foto's om het effect na te bootsen dat wordt verkregen door een verlooptintfilter op uw cameralens te gebruiken. Verlooptintfilters bestaan vaak uit een enkele kleur die vervaagt tot transparant. Hiermee kunt u de kleur in een specifiek deel van de foto aanpassen. Als u bijvoorbeeld in een foto met een te heldere hemel de lucht blauwer wilt maken, kunt u een blauw verlooptintfilter gebruiken om de hoeveelheid blauw van de lucht te vergroten zonder dat dit van invloed is op het onderste deel van de foto. Als u uw creativiteit de vrije loop wilt geven, kunt u met het effect Verlooptintfilter kiezen uit verschillende verloopvormen en opties voor twee kleuren.
Het effect Verlooptintfilter is toegepast op de originele foto (links) om een zonsondergangseffect te creëren en om het water blauwer te maken.
* Een verloop toepassen met het effect Verlooptintfilter
1 Klik op Effecten Foto-effecten Verlooptintfilter.
Het dialoogvenster Verlooptintfilter wordt geopend.
2 Klik op een knop Stijl om de vorm van het verloop te bepalen.
Met de standaardoptie, Lineaire Verlooptintfilter, worden het beste traditionele verlooptintfilters gesimuleerd.
3 Sleep in het deelvenster Voor om de grootte en richting van het verloop in te stellen. Er wordt een lijn weergegeven terwijl u sleept.
4 Kies in de vervolgkeuzelijst Voorinstelling een type mengmodus.
5 Klik in het gebied kleur op een kleurstaal om een kleur in te stellen.
Als u de richting van de kleur of transparantie wilt wijzigen, klikt u op de knop Kleuren wisselen .
6 Pas in het gebied Instellingen een van de volgende schuifregelaars aan:
Dekking — bepaalt de transparantie van de kleuren. Met lagere waarden krijgt u meer transparantie.
Mengsel — bepaalt hoe geleidelijk de kleurovergang verloopt. Hogere waarden zorgen voor een geleidelijkere vermenging.
Roteren — bepaalt de hoek van het verloop in graden.
Als u specifieke gebieden van uw foto wilt bijstellen, kunt u uw uiteindelijke versie als laag over de originele versie plakken. U kunt vervolgens het gereedschap Wisser gebruiken om originele kleuren en details weer te geven.