Cosmetische wijzigingen aanbrengen
U kunt het uiterlijk van de onderwerpen op foto's snel verbeteren door de volgende cosmetische wijzigingen toe te passen:
vlekken verwijderen — via de modus Vlekverwijderaar van het gereedschap Makeover
tanden witten — via de modus Tandenborstel van het gereedschap Makeover
bloeddoorlopen ogen corrigeren — via de modus Oogdruppel van het gereedschap Makeover
een zongebruinde tint toevoegen — via de modus Zongebruinde tint van het gereedschap Makeover
een onderwerp op de foto versmallen — via de modus Versmallen van het gereedschap Makeover
rimpels verwijderen — met het gereedschap Krasjes verwijderen
huidtint snel effenen — met de opdracht Huideffening in het menu Aanpassen
U kunt vlekjes verwijderen, tanden witter maken en een zongebruinde tint toepassen.
* Vlekken in het gezicht verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Makeover op de werkbalk Gereedschappen.
2 Kies Vlekverwijderaar op het palet Gereedschapsopties.
De aanwijzer verandert in concentrische cirkels.
3 Pas de Grootte op het palet Opties voor gereedschap zo aan dat de vlek binnen de binnenste cirkel van aanwijzer valt.
De buitenste cirkel is bedoeld voor het materiaal waarmee de vlek wordt bedekt.
4 Pas de instelling voor Kracht aan op het palet Opties voor gereedschap.
Het waardebereik loopt van 1 tot 100. Bij hogere waarden wordt er meer bronmateriaal (ingesloten in de buitenste cirkel) toegepast op het gebied van de vlek (ingesloten in de binnenste cirkel).
5 Klik rechtstreeks op de vlekken.
Indien gewenst kunt u inzoomen op de foto om het gereedschap Makeover beter te kunnen toepassen.
* Tanden wit maken
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Makeover op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer de modus Tandenborstel op het palet Opties voor gereedschap.
3 Pas de instelling voor Sterkte naar wens aan op het palet Gereedschapsopties.
Hogere instellingen maken het wit meer intens maar kunnen ook een kunstmatig uiterlijk veroorzaken.
4 Klik rechtstreeks op de tanden.
Als de tanden iets uit elkaar staan of gedeeltelijk zijn bedekt, moet u dit gereedschap mogelijk op elke tand afzonderlijk toepassen.
De modus Tandenborstel van het gereedschap Makeover werkt alleen op kleurenfoto's.
* Witmakende oogdruppels aanbrengen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Makeover op de werkbalk Gereedschappen.
2 Kies de modus Oogdruppel op het palet Opties voor gereedschap.
3 Voer of stel een waarde in voor Sterkte.
Hogere waarden maken meer van het ooggebied wit, maar hierdoor kan het wit verder spreiden dan het desbetreffende gedeelte van het oog.
4 Zoom zonodig in en klik voorzichtig over het bloeddoorlopen gedeelte van het oog.
* Een zongebruinde tint aanbrengen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Makeover op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer de modus Zongebruinde tint op het palet Opties voor gereedschap.
3 Typ of stel een waarde in voor Grootte.
4 Typ of stel een waarde in voor Sterkte.
Hogere waarden zorgen voor een donkere zongebruinde tint.
5 Sleep de muisaanwijzer voorzichtig over de huid van het onderwerp op uw foto.
* Een versmallingseffect toepassen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Makeover op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer de modus Versmallen op het palet Opties voor gereedschap.
3 Voer of stel een waarde in voor Sterkte.
Hogere waarden comprimeren meer pixels in de horizontale as.
4 Klik in het midden van het onderwerp op de foto.
De pixels worden gecomprimeerd aan beide zijden van het punt waarop u klikt. U kunt blijven klikken om het versmallingseffect te verbeteren.
* Rimpels in het gezicht verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Selecteer het gereedschap Krasjes verwijderen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Kies op het palet Opties voor gereedschap een selectievak met een vierkante rand of met een afgeschuinde rand .
3 Voer of stel een waarde in voor het besturingselement Breedte, zodat de rimpel binnen het binnenste gedeelte van het te slepen selectievak valt.
4 Plaats de aanwijzer net buiten de rimpel en sleep zorgvuldig over de rimpel, zodat deze wordt ingesloten door de binnenste rechthoek.
De rimpel wordt bedekt door de omringende huidtextuur.
Als u opnieuw wilt beginnen, kunt u de correctie ongedaan maken, het bedieningselement Breedte aanpassen en de rechthoek opnieuw slepen.
Bij rimpellijnen die niet recht zijn, corrigeert u per keer slechts één gedeelte.
* Huidskleur effenen
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Huideffening.
2 Verplaats in het dialoogvenster Huideffening de schuifregelaar Hoeveelheid.
Door de schuifregelaar naar rechts te verplaatsen past u meer effening toe; door de schuifregelaar naar links te verplaatsen past u minder effening toe.
Met de opdracht Huideffening kunt u de huid snel effenen en rimpels en vlekken wegwerken.
Met de opdracht Huideffening worden huidtinten automatisch gedetecteerd en geëffend zonder dat dit invloed heeft op de ogen of lippen. Als andere gebieden van de foto echter worden beïnvloed omdat de kleur hiervan erg lijkt op de huidtint, kunt u een selectie gebruiken om het gebied dat u wilt effenen te isoleren. Zie Selecties maken voor meer informatie over het maken van selecties.