Omgevingstoewijzingen en bump-toewijzingen toepassen
Bij toepassing van de effecten Ballen en bellen of Vergrootglas, kunt u naar keuze omgevingstoewijzingen of bump-toewijzingen toepassen. Met een omgevingstoewijzing kunt u reflecties, oppervlaktedetails en nuances toepassen. Een bump-toewijzing behandelt de bronafbeelding als een driedimensionaal oppervlak waarin de hoogte wordt bepaald door de luminantiewaarden van pixels.
* Een omgevingstoewijzing toepassen
tabblad Bewerken 
1 Kies Effecten Artistieke effecten en selecteer een van de volgende effecten:
Ballen en bellen
Vergrootglas
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik in het dialoogvenster Ballen en bellen op het tabblad Toewijzingen.
Klik in het dialoogvenster Vergrootglas op het tabblad Eigenschappen.
3 Schakel het selectievakje Omgevingstoewijzing in.
* Een bump-toewijzing toepassen
tabblad Bewerken 
1 Kies Effecten Artistieke effecten Ballen en bellen.
Het dialoogvenster Ballen en bellen wordt weergegeven.
2 Klik op het tabblad Toewijzingen.
3 Schakel het selectievakje Bump-toewijzing in.