Afbeeldingseffecten toepassen
U kunt een afbeeldingseffect toepassen op de afbeelding. Met deze groep effecten kunt u een afbeelding verschuiven of herhalen, of de hoeken ervan omkrullen.
* Verschuiving
tabblad Bewerken 
Met het effect Verschuiving wordt de afbeelding op het doek verschoven zodat de pixels worden omgewikkeld naar de tegenovergestelde rand wanneer ze van het doek verdwijnen. U kunt het dialoogvenster Verschuiving openen door Effecten Afbeeldingseffecten Verschuiving te kiezen.
Het dialoogvenster Verschuiving bevat de volgende bedieningselementen:
Horizontale verschuiving — hiermee kunt u de afbeelding horizontaal op de pagina verplaatsen wanneer u de optie Aangepast heeft geselecteerd.
Verticale verschuiving — hiermee kunt u de afbeelding verticaal op de pagina verplaatsen wanneer u de optie Aangepast heeft geselecteerd.
Midden — plaatst de afbeelding zodanig dan één hoek zich precies midden op de pagina bevindt.
Aangepast — hiermee kunt u de positie van de afbeelding horizontaal en verticaal aanpassen op de pagina.
Omloop — behandelt de afbeelding als een mozaïekstukje dat in elke richting wordt herhaald.
Herhalen — herhaalt de randpixel van elke kant oneindig naar buiten.
Kleur — hiermee kunt u een kleur kiezen om pixels buiten de grenzen aan te geven. U kunt met de linkermuisknop klikken op het kleurvak om het dialoogvenster Kleur te openen of met de rechtermuisknop om het dialoogvenster Recente kleuren te openen.
Transparant — pixels buiten de grenzen worden transparant (alleen beschikbaar bij afbeeldingen met meerdere lagen).
* Paginakrul
tabblad Bewerken 
Met het effect Paginakrul ziet de afbeelding eruit alsof een hoek ervan is opgerold. U kunt het dialoogvenster Paginakrul openen door Effecten Afbeeldingseffecten Paginakrul te kiezen.
Het dialoogvenster Paginakrul bevat de volgende bedieningselementen:
Kleur in het groepsvak Omkrulinstellingen — hiermee kunt u een kleur selecteren voor de omgekrulde achterkant van de afbeeldingspagina. U kunt met de linkermuisknop klikken op het kleurvak om het dialoogvenster Kleur te openen of met de rechtermuisknop om het dialoogvenster Recente kleuren te openen.
Bereik — bepaalt de mate van omkrulling. Naarmate de waarde toeneemt, wordt de omkrulling losser.
Hoek — hiermee kunt u selecteren welke hoeken moeten worden omgekruld.
Breedte — bepaalt de breedte van de omkrulling. U kunt de gewenste breedte ook opgeven door de arm in het deelvenster Voor te verslepen.
Hoogte — bepaalt de hoogte van de omkrulling. U kunt de gewenste hoogte ook opgeven door de arm in het deelvenster Voor te verslepen.
Kleur in het groepsvak Randmodus — hiermee kunt u een kleur selecteren voor de achtergrond onder het omgekrulde gebied van de pagina. U kunt met de linkermuisknop klikken op het kleurvak om het dialoogvenster Kleur te openen of met de rechtermuisknop om het dialoogvenster Recente kleuren te openen.
Transparant — pixels buiten de grenzen worden transparant (alleen beschikbaar bij afbeeldingen met meerdere lagen).
* Naadloze herhaling
tabblad Bewerken 
Met het effect Naadloze herhaling kunt u een selectie omzetten naar een naadloos, aangepast patroon dat u kunt gebruiken om te verven, tekst toe te voegen of achtergronden voor webpagina's te maken. U kunt het dialoogvenster Naadloze herhaling openen door Effecten Afbeeldingseffecten Naadloze herhaling te kiezen.
Het dialoogvenster Naadloze herhaling bevat de volgende bedieningselementen:
Voorbeeld naadloze herhaling — hiermee wordt een voorbeeldvenster geopend waarin de herhaling die u ontwerpt zichtbaar is.
Rand — vermengt de randen van de afbeelding.
Hoek — vermengt de afbeelding bij de hoeken.
Spiegelen — spiegelt de randen van de afbeelding.
Horizontaal — plaatst de herhalingen horizontaal op de afbeelding.
Verticaal — plaatst de herhalingen verticaal op de afbeelding.
Bidirectioneel — plaatst de herhalingen zowel horizontaal als verticaal op de afbeelding. Als u Bidirectioneel kiest, moet u een instelling kiezen in het groepsvak Hoekstijl.
Horizontale verschuiving — plaatst het midden van het herhalingseffect horizontaal in de afbeelding. De positie is een percentage van de breedte van de afbeelding. Bij 50 begint de herhaling in het midden van de afbeelding. U kunt de waarde verhogen om het midden naar rechts te verplaatsen en u kunt de waarde verlagen om het midden naar links te verplaatsen.
Verticale verschuiving — plaatst het midden van het herhalingseffect verticaal in de afbeelding. De positie is een percentage van de hoogte van de afbeelding. Bij 50 begint de herhaling in het midden van de afbeelding. U kunt de waarde verhogen om het midden naar de onderkant te verplaatsen en u kunt de waarde verlagen om het midden naar de bovenkant te verplaatsen.
Breedte — bepaalt de breedte van de herhaling.
Overgang — hiermee kunt u de mate van vermenging bepalen wanneer de optie Rand is geselecteerd.
Lineair — hiermee kunt u een lineaire hoek kiezen wanneer de optie Hoek is geselecteerd.
Gebogen — hiermee kunt u een gebogen hoek kiezen wanneer de optie Hoek is geselecteerd.