Foto-effecten toepassen
U kunt verschillende foto-effecten toepassen op afbeeldingen om bepaalde traditionele fototechnieken en -processen toe te passen.
Tijdmachine
Met de Tijdmachine kunt u bepaalde populaire fotografische stijlen uit het verleden toepassen. Hiermee kunt u kiezen uit zeven stijlen, variërend van 1839 tot de jaren '80. Zie Foto's met een antieke stijl maken in de Tijdmachine voor meer informatie over de Tijdmachine.
Film en filters
In PaintShop Pro kunt u experimenteren met effecten die zijn geïnspireerd door verschillende soorten camerafilms en -filters. Zie Film- en filtereffecten toepassen op foto's voor meer informatie over het toepassen van film- en filtereffecten.
Zwart-witfilm
U kunt doen alsof u een foto maakt met een zwart-witrolletje. Om het effect te wijzigen kunt u een groot scala aan RGB-waarden toepassen evenals de helderheid en duidelijkheid afstellen.
Filterkleuraanpassingen in het dialoogvenster Zwart-witfilm kunnen resultaten opleveren die erg van het origineel verschillen (afbeelding linksboven).
Infrarode film
U kunt simuleren dat u een zwart-witfoto in infrarood maakt en een infraroodfilter op de camera heeft. Om het effect nog meer te verfraaien, kunt u de instellingen voor filmkorrel en flikkering aanpassen.
Originele foto (links) en dezelfde foto waarop het effect Infrarode film is toegepast (rechts)
Sepiakleuring
U kunt het uiterlijk simuleren van een foto die is gemaakt met sepiafilm. Afbeeldingen in sepia zijn vergelijkbaar met zwart-witfoto's (ook bekend als grijswaardenfoto's), met het verschil dat de kleurtonen bruin zijn in plaats van grijs.
Selectieve focus
Met dit effect kunt u snel een miniatuureffect (ook wel tilt-shift effect genoemd) toepassen op een foto, zodat de scène lijkt op een miniatuurmodel of -speelgoed. Deze illusie wordt gecreëerd door aanpassing van de scherptediepte, meestal langs een bepaalde horizonlijn, en het verhogen van de kleurverzadiging van de foto.
Een stadscène (links) lijkt op die manier omgezet te worden naar een miniatuurmodel (rechts).
U kunt Selectieve focus ook gebruiken om een snel scherptediepte-effect toe te passen op een foto. Zie Scherptediepte regelen voor algemene informatie over scherptediepte.
Fototip: foto's die genomen zijn van een hoog standpunt zijn meestal de beste kandidaten voor een miniatuureffect.
Vignet
U kunt de randen van een foto vervagen om een vignet-effect te creëren. Met vormen en kleuren (licht of donker) kunt u regelen hoe de rand eruit komt te zien en eveneens hoeveel vervaging, gloed of doezeling gebruikt moet worden.
Retrolab
Met Retrolab, een effect dat is geïnspireerd op foto's in antieke stijl die spontaan zijn gemaakt met een oude pocketcamera, zoals LOMO, Diana of Holga, kunt u een grappig retro-effect toepassen. Zie Retrolab gebruiken voor meer informatie.
Verlooptintfilter
U kunt een kleurverloop toepassen op uw foto's om het effect na te bootsen dat wordt verkregen door een verlooptintfilter op uw cameralens te gebruiken. Zie Een verloop toepassen met het effect Verlooptintfilter voor meer informatie.
* Het effect Zwart-witfilm toepassen
tabblad Bewerken 
1 Kies Effecten Foto-effecten Zwart-witfilm.
Het dialoogvenster Zwart-witfilm wordt weergegeven.
2 Maak de gewenste instellingen en klik op OK.
 
U kunt ook
 
De RGB-filterkleur aanpassen
In het groepsvak Filterkleur klikt of sleept u in het kleurenspectrum om de RGB-filterkleur in te stellen.
De waarden Rood, Groen en Blauw en het deelvenster Na worden bijgewerkt.
De foto zonder filter simuleren
In het groepsvak Filterkleur schuift u het filter naar het midden van het kleurenspectrum of klikt u op de knop Standaardwaarden herstellen onder het deelvenster Na.
Een automatische filterinstelling gebruiken
Klik op Filterkleur in het groepsvak Kleur voorstellen.
Algehele helderheid aanpassen
Typ of stel een waarde in met de schuifregelaar Helderheid in het groepsvak Aanpassen.
Algehele duidelijkheid aanpassen
Typ of stel een waarde in met de schuifregelaar Verhelderen in het groepsvak Aanpassen.
* Het effect Infrarode film toepassen
tabblad Bewerken 
1 Kies Effecten Foto-effecten Infrarode film.
Het dialoogvenster Infrarode film wordt weergegeven.
2 Typ of stel een waarde in voor Kracht om de algehele kracht van het effect Infrarood te bepalen.
Met hogere waarden worden groentinten lichter en blauwtinten donkerder. Als u de waarde instelt op 0, ontstaat er een grijswaardenafbeelding.
3 Typ of stel een waarde in voor Flikkering om een kranseffect toe te passen op lichtere delen in de foto.
Met hogere waarden neemt het kranseffect toe, waardoor zachte randen binnen de foto ontstaan. Met lagere instellingen wordt het kranseffect geminimaliseerd.
4 Typ of stel een waarde groter dan 0 in voor Korrel als u een realistischere infraroodkorreligheid aan de foto wilt toevoegen.
5 Klik op OK.
* Het effect Sepiakleuring toepassen
tabblad Bewerken 
1 Kies Effecten Foto-effecten Sepiakleuring.
Het dialoogvenster Sepiakleuring wordt weergegeven.
2 Typ of stel een waarde in voor Mate van veroudering om de kracht van het effect te bepalen.
Met hogere instellingen wordt het effect versterkt doordat er meer bruin wordt toegepast op de afbeelding.
* Een miniatuureffect toepassen met Selectieve focus
tabblad Bewerken 
1 Kies Effecten Foto-effecten Selectieve focus.
Het dialoogvenster Selectieve focus verschijnt. U kunt het dialoogvenster groter maken om de deelvenster Voor en Na ook te vergroten.
2 Klik in Focusgebied op een van de volgende gereedschappen:
Planair selectiegereedschap — het standaardgereedschap voor het instellen van een lineair focusgebied. Dit werkt goed bij het instellen van een focusgebied langs een weg, brug of ander langgerekt beeldelement dat niet aan de rand van uw foto ligt.
Halfplanair selectiegereedschap — laat u een lijnvormig focusgebied instellen langs de rand van een foto.
Radiaal selectiegereedschap — laat u een cirkelvormig focusgebied instellen.
3 In het deelvenster Voor van het voorbeeldvenster, sleept u het focusgebied naar de desgewenste positie als uw muisaanwijzer de verplaatsingscursor toont.
4 Sleep de draaihandgreep (het vakje aan het eind van de korte lijn) om het focusgebied te draaien.
5 Sleep een schaalhandgreep (op de doorgetrokken lijnen) om de hoeken van het focusgebied in te stellen.
6 Stel het resultaat fijn af door een van de volgende schuifregelaars te verslepen:
Hoeveelheid vervaging — bepaalt de hoeveelheid vervaging buiten het focusgebied.
Randvermenging - bepaalt de scherpte van de overgang tussen het scherpe en vage gedeelte. U kunt de randvermenging ook interactief instellen door een doezelhandgreep (op de gestippelde lijnen) in het deelvenster Voor te verslepen.
Verzadiging - bepaalt de intensiteit van kleuren in de foto. Een hogere kleurverzadiging simuleert de levendige kleuren van modellen en speelgoed.
Interactieve elementen in het deelvenster Voor: (1) Centrale lijn (voor Planair selectiegereedschap), (2) Rotatiehandgreep, (3) Schaalhandgreep, (4) Doezelhandgreep
U kunt het effect Selectieve focus ook gebruiken om een snel scherptediepte-effect toe te passen op een foto. Pas de instellingen aan voor een natuurlijk effect.
* Een vignet-effect toepassen
tabblad Bewerken 
1 Klik op Effecten Foto-effecten Vignet.
2 Kies in het Focusgebied een selectiegereedschap en sleep deze in het deelvenster Voor, om de rand voor het effect in te stellen.
3 Versleep de schuifregelaar Donker/Licht om een randkleur in te stellen.
4 Stel het resultaat fijn af door een van de volgende schuifregelaars te verslepen:
Vervaging — bepaalt de hoeveelheid vervaging buiten het focusgebied.
Diffuse gloed — voegt een gloei-effect toe en maakt de details in de gehele foto minder scherp.
Randvermenging — bepaalt de scherpte van de overgang tussen het scherpe en het randeffect.