Pictogrammen aan scripts toewijzen
U kunt een script koppelen aan een van de 50 beschikbare pictogrammen en het betreffende pictogram vervolgens naar een aangepaste of bestaande werkbalk of een menu slepen. Door het pictogram naar een werkbalk of een menu te slepen, heeft u sneller en eenvoudiger toegang tot uw favoriete scripts en kunt u ze met één klik direct uitvoeren.
Een pictogram kan voor een willekeurig aantal scripts worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld een script toewijzen aan het pictogram met het rode lampje en deze naar de werkbalk Foto slepen. Vervolgens kunt u hetzelfde pictogram aan een ander script toewijzen en dit naar het menu Aanpassen slepen.
Het toewijzen van een pictogram aan een script noemen we "koppelen". Nadat een script is gekoppeld, kunt u hieraan ook een sneltoets toewijzen om het script op een andere manier uit te voeren. Zie Sneltoetsen aanpassen voor meer informatie over het gebruik van sneltoetsen.
* Een pictogram aan een script toewijzen
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen om het gelijknamige dialoogvenster te openen.
2 Klik op het tabblad Scripts.
3 Kies het script in de vervolgkeuzelijst.
4 Kies een pictogram en klik op Binden.
Het pictogram en bijbehorende script worden weergegeven in de lijst van het groepsvak Gebonden scripts.
5 Sleep het pictogram of script vanuit het groepsvak Gebonden scripts naar een menu of werkbalk.
Als u de cursor boven het scriptpictogram op de werkbalk houdt, verschijnen de bijbehorende pad- en bestandsnaam van het script. Als u het scriptpictogram naar een menu hebt gesleept, verschijnt de naam van het script in het menu, en wordt het pad naar het script weergegeven op de statusbalk.
* Een script loskoppelen van een pictogram
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen om het gelijknamige dialoogvenster te openen.
2 Klik op het tabblad Scripts.
3 Kies het pictogram of de naam van het script in het groepsvak Gebonden scripts.
4 Klik op Verwijderen.
Als u een script loskoppelt van een pictogram, wordt dit ook verwijderd uit de gebruikersinterface en de sneltoetsen die zijn toegewezen.
* Het pictogram van een gebonden script verwijderen uit een menu of werkbalk
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen om het gelijknamige dialoogvenster te openen.
2 Sleep het pictogram van het script naar het werkvlak van PaintShop Pro.