Foto's in mappen zoeken
U kunt alle foto's op uw computer zoeken door de tabbladen Verzamelingen en Computer in het palet Navigatie te gebruiken:
Het tabblad Verzamelingen is uw bibliotheek van virtuele en fysieke mappen. Het biedt een gemakkelijke manier om te zoeken naar favoriete foto's omdat bestanden die vanuit de pagina Verzamelingen worden geopend naar de catalogus (een soort van indexering) worden gekopieerd. Dit betekent dat u volledig kunt profiteren van de functies voor bestandsbeheer, zoals labels, bijschriften en waarderingen, die u kunt gebruiken bij het zoeken naar en sorteren van foto's. U kunt altijd mappen aan de pagina Verzamelingen toevoegen of ze eruit verwijderen.
Het tabblad Computer geeft een volledige lijst weer van alle mappen op uw vaste schijf en bureaublad. Bestanden die u opent vanuit het tabblad Computer worden niet naar de catalogus geïmporteerd, dus u kunt geen foto's zoeken of sorteren met behulp van de bestandsbeheerfuncties zoals labels, bijschriften en waarderingen. Waarom zou u het tabblad Computer dan gebruiken? U kunt er snel bestanden mee vinden vanaf een locatie die u niet naar de catalogus wilt importeren of als u op dit moment geen tijd hebt om bestanden te importeren. Het tabblad Computer is een goede optie als u bijvoorbeeld een afbeelding wilt bekijken in een map met heel veel bestanden die u bijna nooit gebruikt of als u bestanden in een tijdelijke map wilt bekijken.
Als u in het palet Navigatie een map selecteert, verschijnen de foto's in deze map als miniaturen in het palet Ordenen.
Zie Foto's inlezen in PaintShop Pro voor meer informatie.
U kunt opgeven welke bestandsindelingen en mappen u wilt uitsluiten van het catalogiseren. Zie Voorkeuren voor het tabblad Beheren instellen voor meer informatie.
* De foto's in een map bekijken
tabblad Beheren 
1 Klik in het palet Navigatie op een van de volgende tabbladen:
Verzamelingen - toont een aangepaste lijst met geordende mappen en een lijst met virtuele verzamelingen
Computer - toont een lijst met alle mappen en apparaten op uw computer
2 Dubbelklik op een map om alle hierin geplaatste submappen weer te geven.
3 Klik op de map waarin de foto zit die u wilt bekijken.
De miniatuurweergaven van alle foto- of videobestanden in de geselecteerde map verschijnen in het palet Ordenen.
U kunt ook de lijst van submappen in een map verbergen door op het minteken naast de naam te klikken.
* Een map aan de pagina Verzamelingen toevoegen
tabblad Beheren 
1 Klik in het palet Navigatie op het tabblad Verzamelingen.
2 Klik in de lijst Mappen op de knop Door meer mappen bladeren .
Het dialoogvenster Zoeken naar map wordt geopend.
3 Ga naar de map met de afbeeldingen die u wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.
Opmerking: Alle submappen in de geselecteerde map worden gecatalogiseerd, dus selecteer uw map met zorg. Het toevoegen van uw profielmap of een rootmap op uw computer wordt niet aangeraden: het kan ertoe leiden dat er een grote hoeveelheid bestanden wordt gecatalogiseerd die u niet allemaal nodig hebt.
De map wordt toegevoegd aan de lijst Mappen.
U kunt ook een nieuwe map op de computer maken door te klikken op de knop Nieuwe map maken in het dialoogvenster Zoeken naar map.
* Een map verwijderen van de pagina Verzamelingen
tabblad Beheren 
1 Klik in het palet Navigatie op het tabblad Verzamelingen.
2 Klik in de lijst Mappen met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen.
3 Kies Verwijderen uit lijst.
Afbeeldingen binnen de map behouden hun bestandsbeheergegevens (labels, waarderingen, bijschriften), maar als u de map van de pagina Verzamelingen verwijdert, verwijdert u de map ook uit de catalogus, dus de foto's zijn dan niet meer doorzoekbaar op grond van hun gegevens.
* Alle gecatalogiseerde foto's weergeven
tabblad Beheren 
1 Klik in het palet Navigatie op het tabblad Verzamelingen.
2 Klik in de lijst Slimme verzamelingen op de knop Alle foto's .