De monitor kalibreren
Het is belangrijk dat de kleuren op het beeldscherm redelijk nauwkeurig en logisch zijn. Rood moet er bijvoorbeeld echt rood uitzien en niet als een oranje- of paarsachtige tint en 50% grijs moet niet als lichtgrijs of donkergrijs worden weergegeven.
In PaintShop Pro kunt u uw monitor stapsgewijs kalibreren via een wizard, zodat het beeldscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft. Aan het einde van het proces kunt u een kleurenprofiel voor de monitor opslaan en de aanpassingen toepassen.
* De monitor kalibreren
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Kleurbeheer Monitorkalibratie.
De wizard Monitorkalibratie wordt weergegeven.
2 Klik op Maximaliseren .
Als u het dialoogvenster maximaliseert, heeft u geen last meer van afleidende achtergrondkleuren.
3 Volg de aanwijzingen in de wizard en klik op Voltooien om de wizard af te sluiten.
4 Voer in het dialoogvenster Bestandsnaam een naam in voor het monitorprofiel en klik op Opslaan.
Als u beheerdersrechten voor de computer heeft, wordt het profiel dat u opslaat het actieve monitorprofiel.
Als u geen beheerdersrechten voor de computer heeft, verschijnt een melding dat u contact moet opnemen met de systeembeheerder om het profiel te installeren.
U kunt ook rode, groene en blauwe tinten van de monitor kalibreren door het selectievakje Geavanceerde opties in te schakelen als dit op een pagina in de wizard staat.
Als u de kalibratie-instellingen voor een wizardpagina wilt wissen, klikt u op Herstellen.