Kleuren kiezen uit een afbeelding of van het bureaublad
U kunt een voor- of achtergrondkleur van een willekeurige geopende afbeelding kiezen of elke kleur in PaintShop Pro (zoals een kleur op een werkbalk). Deze functie is handig wanneer u de kleur van een specifiek pictogram wilt gebruiken of wanneer u dezelfde kleuren wilt gebruiken als op het Windows-bureaublad. U kunt ook een kleur kiezen uit andere toepassingen of webpagina's die in een browser worden weergegeven.
U kunt de modus Samplen en vullen inschakelen om een kleur in een afbeelding te bemonsteren en op een ander gebied of een andere afbeelding klikken om de kleur toe te passen als vulling.
* Een kleur kiezen uit de actieve afbeelding met het gereedschap Pipet
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pipet op de werkbalk Gereedschappen.
2 Stel in het palet Gereedschapsopties de gewenste opties in:
Samplegrootte — in deze vervolgkeuzelijst kunt u het gewenste gebied instellen waarvan u een sample wilt maken
Alle lagen gebruiken — schakel dit selectievakje in om een sample van alle afbeeldingslagen te maken
3 Klik op een kleur in de afbeelding om de kleur als voorgrondkleur te gebruiken, of klik met de rechtermuisknop om de kleur als achtergrondkleur te gebruiken.
U kunt ook een kleur uit de afbeelding kiezen terwijl u penseelgereedschappen gebruikt, zoals Penseel of Wisser. Hiervoor drukt u op de Ctrl-toets en klikt u in de afbeelding om een voorgrondkleur te kiezen of klikt u met de rechtermuisknop om een achtergrondkleur te kiezen.
* Samplen en vullen gebruiken met een kleur die u met het gereedschap Pipet hebt geselecteerd
1 Kies het gereedschap Pipet op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Samplen en vullen .
3 Klik op de kleur die u wilt bemonsteren in het afbeeldingsvenster.
Het gereedschapspictogram wordt automatisch gewijzigd in een vulpictogram.
4 Klik op het gebied dat u met de bemonsterde kleur wilt vullen.
Opmerking: De laatste instellingen voor het gereedschap Vlakvulling bepalen hoe de vulling wordt verspreid en zich tot de achtergrond verhoudt. Zie Een gebied vullen met een kleur, verloop of patroon voor meer informatie.
* Een kleur kiezen van het bureaublad
tabblad Bewerken 
1 Zorg ervoor dat de gewenste kleur op het scherm wordt weergegeven.
2 Klik in het dialoogvenster Materialen op de knop Voorbeeldkleur.
3 Plaats de muisaanwijzer op het gebied van het bureaublad met de gewenste kleur. Hieronder vallen ook andere geopende vensters en weergegeven webpagina's.
4 Klik hier om de kleur te selecteren.
De geselecteerde kleur wordt weergegeven in het actieve kleur- of eigenschappenvak.
wanneer u de pipet Voorbeeldkleur op een gebied plaatst dat kan worden gesampled, wordt het pictogram van de pipet weergegeven.