Scherptediepte regelen
U kunt de scherptediepte regelen, zodat u de aandacht kunt richten op het onderwerp van de foto. Als u bijvoorbeeld een foto maakt van iemand in een veld bloemen, dan kunt u de bloemen vervagen terwijl de focus op de persoon behouden blijft.
U kunt het effect Velddiepte toepassen om de aandacht te vestigen op het onderwerp van de foto.
Velddiepte is het gebied van de foto dat scherp lijkt. De velddiepte wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de afstand tussen de camera en het onderwerp, de lenssnelheid en de sluitertijd van de camera. De meeste automatische camera's gebruiken de kortst mogelijke sluitertijd om ervoor te zorgen dat de afbeelding in focus is.
Een focusgebied kiezen
In PaintShop Pro kunt u snel een focusgebied kiezen door een cirkelvormige, rechthoekige of onregelmatig gevormde selectie te maken. U kunt een selectie ook omkeren. Zie Selecties maken voor meer informatie over het maken van selecties.
Het vervaagde gebied aanpassen
U kunt bepalen hoeveel vervaging er optreedt in het gebied buiten de selectie en u kunt de overgang tussen het gebied in focus en de vervaagde gebieden aanpassen. Met PaintShop Pro kunt u ook kiezen tossen vormen met een cirkelvormige of vijfhoekige sluiter kiezen. De vorm van de sluiter kan lichtpatronen in de gebieden die niet in focus zijn beïnvloeden. Dit effect wordt bokeh genoemd, en is vooral zichtbaar in kleine lichtconcentraties op een donkere achtergrond.
* Een focusgebied maken met het velddiepte-effect
tabblad Bewerken 
1 Selecteer vanuit de Tabblad Bewerken het gebied dat u in focus wilt houden.
Zie Selecties maken voor meer informatie over het maken van beeldselecties.
2 Klik op Aanpassen Scherptediepte.
Het dialoogvenster Scherptediepte wordt geopend.
3 Verplaats de schuifregelaar Vervaging om te bepalen hoeveel vervaging er optreedt in de gebieden buiten de focus.
 
U kunt ook
 
Het huidige selectiegebied omkeren
Markeer het selectievakje Omkeren.
De sluitervorm voor het vervaagde gebied regelen
Klik op een van de volgende knoppen:
Cirkelvormig diafragma
Zeshoekig diafragma
De overgang tussen het gebied in focus en het vervaagde gebied regelen
Verplaats de schuifregelaar Randvermenging. Door de schuifregelaar naar rechts te verplaatsen, wordt het doezelen vergroot. Door de schuifregelaar naar links te verplaatsen, wordt het verdoezelen verlaagd. Let wel dat de instelling 0 een harde, ongedefinieerde rand veroorzaakt, wat u waarschijnlijk niet wilt. Stel in het algemeen de schuifregelaar niet lager in dan 2 of 3.
Het gebied in focus bijstellen
Verplaats de schuifregelaar Focusbereik naar links om het focusgebied kleiner te maken. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om het gebied in focus naar de rand van de selectie te verplaatsen.
Als u geen vooraf ingestelde selectie kunt gebruiken, kunt u een focusgebied selecteren met de selectiegereedschappen in het dialoogvenster Scherptediepte: Cirkelvormig , Vrije hand , Rechthoekig of Rasterselectie .
Maak uw selectie iets groter dan het gebied waarop u de focus wilt behouden en stel daarna de rand van de selectie bij door de schuifregelaar Focaal bereik te gebruiken.