RAW-foto's converteren naar een andere bestandsindeling
De RAW-bestandsindeling is alleen-lezen en de instellingen voor een RAW-bestand worden opgeslagen als een apart headerbestand. Deze instellingen kunt u wijzigen in het Lab voor RAW-gegevens. Als u de bewerkingsfuncties van het tabblad Bewerken wilt gebruiken, moet u het RAW-bestand in een andere bestandsindeling opslaan, zoals JPEG, TIFF of de indeling van .pspimage die specifiek is voor dit programma. Met RAW converteren kunt u het bestand snel converteren.
* Een RAW-bestand naar een ander bestandstype converteren
tabblad Bewerken 
1 Kies een of meer miniatuurweergaven van RAW-bestanden in het palet Ordenen.
2 Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerd miniatuur en klik vervolgens op RAW converteren.
3 In het dialoogvenster Batchverwerking kiest u een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Type.
Als u de standaard conversie-instellingen wilt wijzigen, klikt u op Opties en past u de instellingen aan.
4 Klik op Zoeken en kies een map waarin het geconverteerde bestand wordt opgeslagen.
5 Klik op Starten.
U kunt de naam van geconverteerde bestanden wijzigen door op Wijzigen te klikken en vervolgens een optie in de lijst Opties voor naamwijziging te kiezen en op Toevoegen te klikken.