Tekst omzetten in curven
U kunt vectortekst wijzigen door deze om te zetten in curven en vervolgens tekenpunten toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. Tekenpunten zijn de kleine vierkantjes die langs de omtrek van een object worden weergegeven.
U kunt letters in afzonderlijke curveobjecten omzetten of de hele tekstreeks omzetten in één curveobject met elke letter als een afzonderlijke contour binnen het objectpad.
* Vectortekst omzetten in curven
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer de tekst.
3 Voer een van de volgende handelingen uit:
Om het hele tekstobject om te zetten in één vectorobject, kiest u Objecten Tekst omzetten in curven Als één vorm. Er wordt nu één pad gemaakt dat een contour voor elke letter bevat.
Om elke letter om te zetten in een afzonderlijk vectorobject met een eigen pad, kiest u Objecten Tekst omzetten in curven Als lettervormen. Er wordt een vectorlaag gemaakt voor elke letter en de lagen worden gegroepeerd op het palet Lagen.
Als u alle letters omzet in een afzonderlijk vectorobject, moet u de letters een voor een selecteren om de tekenpunten te bewerken.
U kunt een curveobject bewerken met het gereedschap Pen in de modus Bewerken. Zie Contouren toevoegen en sluiten voor meer informatie.