Bewerkingen opnemen en op meerdere foto's toepassen
U kunt de bewerkingen kopiëren die u voor één foto hebt gemaakt en vervolgens op zoveel foto's als u wenst toepassen. U kunt bijvoorbeeld een belichtingscorrectie toepassen op meerdere foto's of dezelfde rand- en afmetingsopties toepassen op een reeks foto´s die u klaarmaakt voor een website.
Nadat u een foto hebt bewerkt in Bewerken, verschijnt een klein bewerkingspictogram op de miniatuur van de foto. Als u terugkeert naar Beheren, hebt u toegang tot de opdrachten Bewerking opnemen en Bewerking toepassen, om de wijzigingen toe te passen op andere foto's.
Een pictogram in de linkerbenedenhoek van een miniatuur geeft aan dat de bewerking van de foto gekopieerd en toegepast kan worden op andere foto's.
U kunt bewerkingen op de meeste bestandtypen opnemen en toepassen, maar bewerkingen op RAW-bestanden kunnen alleen worden toegepast op andere RAW-bestanden. Bewerkingen die u toepast op een of meer foto's kunt u ongedaan maken.
* Bewerkingen opnemen
1 Sla de wijzigingen op na het bewerken van een afbeelding.
2 Selecteer de miniatuur van de foto die u hebt bewerkt in het palet Ordenen.
Een potloodpictogram of een RAW-pictogram verschijnt in de linkerbovenhoek van de miniatuur om aan te geven dat de afbeelding is bewerkt.
3 Klik op de knop Bewerking opnemen op de werkbalk Ordenen.
U kunt de bewerkingen van zowel geopende als gesloten bestanden alleen voor de huidige sessie opnemen. Wanneer u het programma sluit, worden alle opgenomen bewerkingen automatisch verwijderd.
U kunt de bewerkingen ook opnemen door met de rechtermuisknop op de geselecteerde miniatuur te klikken en Bewerking opnemen te kiezen.
* Opgenomen bewerkingen toepassen
tabblad Beheren 
1 Kies een of meer miniatuurweergaven in het palet Ordenen.
2 Klik op de knop Bewerking toepassen op de werkbalk Ordenen.
3 Klik op OK in het dialoogvenster Voortgang van batchverwerking.
Bij RAW-bestanden worden de opgeslagen instellingen van het dialoogvenster Lab voor RAW-gegevens toegepast.
Wanneer u het programma afsluit, worden alle opgenomen bewerkingen automatisch verwijderd.
U kunt de opgenomen bewerkingen ook toepassen door met de rechtermuisknop op de geselecteerde miniaturen te klikken en Bewerking toepassen te kiezen.
* Bewerking toepassen ongedaan maken
1 Kies een of meer miniatuurweergaven in het palet Ordenen.
2 Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerd miniatuur en kies Huidige bewerking naar vorige versie uit het snelkeuzemenu.
U kunt de bewerking op meerdere foto's ook ongedaan maken door de miniaturen van de bewerkte foto's te selecteren, met de rechtermuisknop een geselecteerd miniatuur aan te klikken en Alle bewerkingen naar vorige versie in het snelkeuzemenu te kiezen.