Afbeeldingen naar andere toepassingen kopiëren
Het toenemende aantal digitale camera's en scanners met een hoge resolutie heeft geleid tot afbeeldingen met zeer grote bestandsgrootten. Als deze afbeeldingen naar het Windows-klembord worden gekopieerd, nemen ze veel meer geheugen in beslag dan nodig nadat ze in een andere toepassing gekopieerd zijn. U kunt de opdrachten Kopiëren speciaal gebruiken om afbeeldingsgegevens op efficiëntere wijze op het Klembord te zetten voor het plakken in kantoortoepassingen voor bijvoorbeeld tekstverwerking, presentatie en e-mail.
* Afbeeldingen kopiëren voor gebruik in andere toepassingen
tabblad Bewerken 
1 Kies Bewerken Kopiëren speciaal.
2 Kies in het submenu Kopiëren speciaal een van de volgende opdrachten:
Kopiëren voor professioneel drukwerk— kopieert de huidige afbeelding naar het Klembord met 300 dpi.
Kopiëren voor zelf afdrukken— kopieert de huidige afbeelding naar het Klembord met 200 dpi.
Kopiëren voor scherm of e-mail— kopieert de huidige afbeelding naar het Klembord met 96 dpi.
Opmerking: Deze drie submenu-opdrachten voegen allemaal automatisch de lagen in de huidige afbeelding tot één laag samen en zetten de diepte van de afbeelding om in
RGB - 8-bits/kanaal.
3 Schakel over op de toepassing waarin u de afbeelding wilt kopiëren en druk op Ctrl+V.
Als u een grotere reeks opties wilt voor het wijzigen van de grootte en de indeling van bestanden om afbeeldingen te gebruiken in andere toepassingen, kiest u Bestand Opslaan voor Office. Zie Afbeeldingen opslaan voor Office-toepassingen voor meer informatie.