Uitgesneden tekst gevuld met een afbeelding maken
U kunt de optie Tekstsnijder gebruiken om tekst uit te snijden en te vullen met de onderliggende foto of afbeelding. Het effect is vergelijkbaar met het gebruik van een knipmasker, maar het gestanste object wordt gemaakt als een nieuw bestand met een transparante achtergrond, wat ideaal is voor collages, plakboeken of andere creatieve projecten.
U kunt de optie Tekstsnijder gebruiken om tekst uit te snijden en te vullen met de onderliggende foto of afbeelding.
* Tekst uitsnijden
1 Open een afbeelding die u als vulling wilt gebruiken op het tabblad Bewerken.
2 Klik op het gereedschap Tekst op de werkbalk Gereedschappen.
3 Leg de tekstopties vast op het palet Opties voor gereedschap.
4 Klik in het afbeeldingsvenster op de plek waarop u de tekst wilt plaatsen en typ de tekst.
Als u het formaat van de tekst wijzigt of de tekst verplaatst met het Selectiegereedschap , kunt u de tekstmodus opnieuw activeren door op het Tekstgereedschap te klikken en binnen de tekst te klikken.
5 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Snijgereedschap voorbeeldweergave .
Er wordt een semitransparante modus geactiveerd waarin u een voorbeeld van de uitgesneden vorm kunt bekijken. U kunt nu de positie, het formaat of de draaihoek van de uitgesneden vorm aanpassen met de besturingsgrepen voor de vorm.
6 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Tekstsnijder .
De uitgesneden tekst wordt gevuld met de onderliggende afbeelding en wordt als nieuw bestand met een transparante achtergrond opgeslagen. Op de huidige afbeelding worden ook een nieuwe laag en een nieuw masker gemaakt.