Nieuwe afbeeldingen van bestaande afbeeldingen maken
U kunt een afbeelding maken door aspecten van een bestaande afbeelding te kopiëren. Als u een bestaande afbeelding als bron voor uw nieuwe afbeelding gebruikt, kunt u de hele afbeelding (duplicaat) of een afzonderlijke laag kopiëren. U kunt ook een afbeelding maken van grafische gegevens die uit PaintShop Pro naar het Klembord van Windows zijn gekopieerd.
* Een afbeelding dupliceren
tabblad Bewerken 
1 Open de afbeelding die u wilt dupliceren.
2 Kies Venster Dupliceren.
Er wordt nu een nieuw venster geopend met een kopie van de afbeelding in het werkvlak.
* Een afbeelding van een laag maken
tabblad Bewerken 
1 Klik op het palet Lagen op de laag die u wilt kopiëren.
2 Kies Bewerken en klik op een van de volgende opties:
Kopiëren
Knippen
De huidige laag wordt op het Klembord geplaatst.
3 Kies Bewerken Plakken als nieuwe afbeelding.
Er wordt een nieuw venster met de laag weergegeven in het werkvlak.
* Een nieuwe afbeelding van een gelaagde afbeelding maken
tabblad Bewerken 
1 Klik op het palet Lagen op de laag die u wilt kopiëren.
2 Kies Bewerken Kopiëren speciaal Samengevoegd kopiëren.
Alle lagen worden naar het Klembord gekopieerd.
3 Kies Bewerken Plakken als nieuwe afbeelding.
Er verschijnt een nieuw afbeeldingsvenster in het werkvlak. De nieuwe afbeelding bevat alle lagen die tot één rasterlaag samengevoegd zijn.
* Een afbeelding maken van de inhoud van het Klembord
tabblad Bewerken 
1 Kopieer een selectie of laag van een afbeelding, of een item uit een ander programma.
2 Kies Bewerken Plakken als nieuwe afbeelding.
De gegevens van het Klembord worden als een nieuwe afbeelding geplakt.
als de opdracht Plakken als nieuwe afbeelding grijs wordt weergegeven, kunnen de gegevens die u naar het Klembord hebt gekopieerd niet worden geplakt als een PaintShop Pro-afbeelding.
Er kan nu een dialoogvenster verschijnen waarin u om extra informatie wordt gevraagd, zoals de breedte en hoogte van het nieuwe afbeeldingsvenster. U kunt uw voorkeuren veranderen zodat PaintShop Pro u niet om grootte en opties vraagt wanneer u gegevens plakt. Zie Voorkeuren voor bestandsindelingen instellen voor meer informatie over het instellen van voorkeuren voor bestandsindelingen.