Penseelpunten en voorinstellingen voor penselen maken
Door de penseelopties te wijzigen, kunt u uw eigen penseelpunten maken voor gebruik met de verfgereedschappen. Wanneer u een penseelpunt maakt, worden alle geselecteerde opties voor het penseel opgeslagen, inclusief de instellingen voor vorm, stap, dichtheid, dikte, grootte, hardheid en rotatie. U kunt de variatie-instellingen ook toepassen op het maken van een penseelpunt. De instellingen die u opslaat, kunt u toepassen op elk gereedschap dat een penseelpuntinstelling heeft in het palet Opties voor gereedschap.
U kunt ook een selectie maken en hiervan een aangepast penseel maken met een breedte en hoogte van maximaal 999 × 999 pixels.
Behalve penseelpunten kunt u ook voorinstellingen voor penselen maken. Wanneer u een voorinstelling maakt, worden alle instellingen opgeslagen die u voor een bepaald gereedschap heeft opgegeven, inclusief alle parameters en variatie-instellingen. De voorinstelling is alleen beschikbaar wanneer u dat bepaalde gereedschap selecteert.
* Een penseelpunt maken
tabblad Bewerken 
1 Kies een verfgereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
2 Wijzig de instellingen voor het penseel op het palet Opties voor gereedschap.
3 Klik op de vervolgkeuzelijst met penseelpunten om de huidige penseelpunten weer te geven.
4 Klik op de knop Penseelpunt maken in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten.
5 Vul de velden in het dialoogvenster Penseelpunt maken in.
6 Klik op OK.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.
U kunt het dialoogvenster Penseelpunt maken ook openen door Bestand Exporteren Aangepast penseel te kiezen.
Als u het nieuwe penseel wilt opslaan in een andere map dan de standaardpenseelmap, klikt u op Paden bewerken in het dialoogvenster Penseelpunt maken. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties.
* Een penseelpunt maken van een selectie
tabblad Bewerken 
1 Maak een selectie van het gebied dat u wilt omzetten naar een aangepast penseel.
2 Kies een verfgereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
3 Klik in het palet Opties voor gereedschap op de vervolgkeuzelijst met penseelpunten om de huidige penseelpunten weer te geven.
4 Klik op de knop Penseelpunt uit selectie maken .
Er verschijnt een voorbeeld van het nieuwe penseel in het dialoogvenster Penseelpunt maken.
5 Voer in het veld Naam een naam voor het penseel in.
6 Selecteer een stapwaarde.
7 Klik op OK.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst staat.
Als u het nieuwe penseel wilt opslaan in een andere map dan de standaardpenseelmap, klikt u op Paden bewerken in het dialoogvenster Penseelpunt maken. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties.
* Een penseelvoorinstelling maken
tabblad Bewerken 
1 Kies een verfgereedschap en wijzig de gereedschapsopties.
2 Klik in het palet Opties voor gereedschap op de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen.
3 Klik op de knop Voorinstelling opslaan .
Het dialoogvenster Voorinstelling opslaan wordt geopend.
4 Voer een naam in voor de penseelvoorinstelling.
Opmerking: De naam Standaard of Laatst gebruikt mag u niet kiezen.
5 Als u extra voorinstellingsgegevens wilt invoeren, klikt u op Opties en voert u vervolgens de informatie in in de velden Auteur, Copyright en Omschrijving.
6 Klik op OK.
U kunt de huidige penseelinstellingen uitsluiten van de voorinstelling door op het pictogram Opslaan te klikken dat hoort bij die instellingen in de lijst Voorinstelling omvat. Er verschijnt een witte X op het pictogram. Hiermee wordt aangegeven dat deze penseelinstelling niet wordt opgeslagen met de voorinstelling.