Eigen effecten maken
U kunt uw eigen effecten (of filters) maken, die u kunt bewaren en opnieuw kunt gebruiken.
* Eigen effecten maken
tabblad Bewerken 
1 Kies Effecten Eigen filter.
Het dialoogvenster Eigen filter wordt geopend.
2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen een filter dat u als startpunt wilt gebruiken.
3 Typ of stel een waarde in het groepsvak Filtermatrix in voor het wijzigen van de coëfficiënten met behulp waarvan de pixels worden verwerkt om het effect te creëren.
4 Klik op OK.
Het effect wordt in PaintShop Pro toegepast op de afbeelding.
 
U kunt ook
 
Een effect creëren met willekeurige waarden
Klik op de knop Parameters randomiseren om de coëfficiënten automatisch aan te passen.
Een door de gebruiker gedefinieerd effect opslaan
Klik op de knop Voorinstelling opslaan , typ een naam in het dialoogvenster Voorinstelling opslaan en klik op OK.
Een door de gebruiker gedefinieerd effect opnieuw gebruiken
Selecteer de gewenste voorinstelling in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen.