Aangepaste werkbalken maken
U kunt een aangepaste werkbalk samenstellen met uw favoriete opdrachten en gereedschappen.
* Een aangepaste werkbalk maken
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Werkbalken.
3 Klik op Nieuw.
Het dialoogvenster Werkbalknaam wordt geopend.
4 Typ een naam voor de nieuwe werkbalk en klik op OK.
Er verschijnt een kleine, lege werkbalk. De nieuwe werkbalk wordt ook toegevoegd aan de lijst met werkbalken.
Opmerking: Sleep de nieuwe werkbalk naar de zijkant van het dialoogvenster Aanpassen zodat de balk beter zichtbaar is.
5 Klik op het tabblad Opdrachten.
6 Klik op een menu in de lijst met Categorieën.
7 Sleep vanuit de lijst Opdrachten opdrachtpictogrammen naar de nieuwe werkbalk.
8 Klik op Sluiten wanneer u klaar bent met het toevoegen van opdrachten.
Voeg indien nodig scheidingsbalken toe als u opdrachten in gewenste groepen wilt plaatsen. Zie Werkbalken aanpassen voor meer informatie over het aanpassen van werkbalken.
U kunt het dialoogvenster Aanpassen ook openen door met de rechtermuisknop op de menubalk, de werkset of het palet Opties voor gereedschap te klikken. Vervolgens kiest u Aanpassen in het snelmenu.
* Een aangepaste werkbalk verwijderen
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Werkbalken.
3 Selecteer in de lijst Werkbalken de naam van de aangepaste werkbalk die u wilt verwijderen.
4 Klik op Verwijderen.
5 Klik op Sluiten.