Afbeeldings-rollovers maken
Een rollover is een afbeelding of een sectie van een afbeelding die van uiterlijk verandert wanneer de gebruiker die afbeelding of sectie activeert. Webontwerpers maken vaak rollovers voor de knoppen van een navigatiebalk. Wanneer een gebruiker op een knop klikt, geeft de browser de gekoppelde webpagina (of het gekoppelde bestand) weer en staat er een andere knop in het rollover-gebied.
U kunt een rollover toewijzen aan afbeeldingssegmenten en hyperlinkgebieden door een bestand voor het segment of gebied te kiezen dat moet worden weergegeven wanneer de gebruiker een bepaalde muisactie uitvoert.
* Afbeeldings-rollovers maken
tabblad Bewerken 
1 Maak de afbeelding die als de rollover-afbeelding moet worden gebruikt. Vaak is deze tweede afbeelding een duplicaat van de oorspronkelijke afbeelding, maar gewijzigd zodat de afbeelding anders wordt weergegeven wanneer de muis op de oorspronkelijke afbeelding wordt geplaatst.
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
Kies Bestand Exporteren Afbeelding met hyperlinks.
Kies Bestand Exporteren Segmentering.
Opmerking: ga indien nodig naar een afbeeldingsgebied en gebruik het juiste gereedschap (bijvoorbeeld het gereedschap Veelhoek, Rechthoek of Cirkel) om het gebied aan te geven waarin u een rollover wilt toevoegen.
3 Klik op Rollover maken.
Het dialoogvenster Rollover maken wordt geopend.
4 Schakel een van de volgende selectievakjes in om te bepalen met welke acties de rollover wordt geactiveerd:
Muis op
Muis buiten
Muisklik
Muisdubbelklik
Muis omhoog
Muis omlaag
5 Klik op de knop Openen .
Het dialoogvenster Rollover selecteren wordt geopend.
6 Navigeer naar en selecteer het bestand met grafische elementen dat u wilt gebruiken.
Als u geen bestand selecteert, wordt het oorspronkelijke bestand gebruikt.
7 Klik op Openen.
In het dialoogvenster Rollover maken wordt het bestandspad weergegeven in het vak naast het selectievakje.
8 Klik op Annuleren om naar het dialoogvenster Afbeelding met hyperlinks of het dialoogvenster Segmentering terug te keren.
U kunt uw werk in een webbrowser bekijken door op de knop Voorbeeld in browser te klikken.