Lagen maken
U kunt een laag maken vanaf het palet Lagen. Wanneer u een laag maakt, kunt u eigenschappen zoals het laagtype, de dekking of de mengmodus opgeven. Deze eigenschappen kunnen worden gewijzigd terwijl u met de laag werkt. U kunt lagen maken van selecties, vectorobjecten of andere afbeeldingen.
Lagen worden automatisch gemaakt wanneer u het gereedschap Tekst, de gereedschappen van Tekenmateriaal of tekengereedschappen voor vectoren gebruikt, zoals het gereedschap Pen of Basisvorm.
U kunt ook lagen maken door bestaande lagen samen te voegen. Zie Lagen samenvoegen voor meer informatie.
* Een laag maken vanaf het palet Lagen
tabblad Bewerken 
1 Klik op het palet Lagen op de laag waarboven u een laag wilt maken.
2 Kies een laagtype in de vervolgkeuzelijst op de werkbalk van het palet Lagen:
Nieuwe rasterlaag
Nieuwe vectorlaag
Nieuwe tekenmateriaallaag
Nieuwe lagengroep
Nieuwe maskerlaag
Nieuwe aanpassingslaag
3 Pas de laageigenschappen aan via de beschikbare bedieningselementen.
4 Klik op OK.
De nieuwe laag wordt toegevoegd boven de actieve laag. Deze nieuwe laag krijgt een naam die bestaat uit het type laag en een getal, bijvoorbeeld 'Vectorlaag 1'.
Zie De naam van lagen wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van laagnamen.
Alleen afbeeldingen met grijswaarden en 16-miljoen kleuren kunnen meerdere lagen op basis van rasters hebben (vectorlagen zijn de enige lagen die niet op basis van raster werken). Als u een nieuwe rasterlaag toevoegt aan een afbeelding met een andere kleurdiepte, zoals een afbeelding met 256 geïndexeerde kleuren, zet PaintShop Pro deze automatisch om naar 16 miljoen kleuren.
U kunt snel een laag creëren door de knop Shift ingedrukt te houden en een optie uit de vervolgkeuzelijst Nieuwe laag te kiezen.
* Een rasterlaag van een selectie maken
tabblad Bewerken 
Kies Selecties Laag maken van selectie.
De nieuwe laag krijgt de naam ‘Tot laag gemaakte selectie’.
Wanneer u een selectie omzet in een laag, kan het gebeuren dat pixels die rond de selectierand liggen in de laag terechtkomen, met name wanneer de selectie anti-alias heeft of gedoezeld is. Zie Selecties wijzigen voor meer informatie over het wegwerken van een selectie voordat u deze kopieert of omzet in een normale laag.
U kunt ook een rasterlaag maken door op Bewerken Kopiëren te klikken en vervolgens Bewerken Plakken als nieuwe laag te kiezen. De naam van de nieuwe laag bevat 'Raster' plus een getal, bijvoorbeeld 'Raster 1'.
* Een vectorlaag van vectorobjecten maken
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap op de werkbalk Gereedschappen en selecteer een of meer vectorobjecten.
2 Kies Bewerken Kopiëren.
3 Kies Bewerken Plakken als nieuwe laag.
* Een laag maken van een andere afbeelding
tabblad Bewerken 
1 Klik in het afbeeldingsvenster op de afbeelding die u wilt kopiëren voor de nieuwe laag en kies Bewerken Kopiëren.
2 Klik op de afbeelding waarop u de nieuwe laag wilt plakken en kies Bewerken Plakken als nieuwe laag.
De laag wordt in het midden van het doek geplakt in de tweede afbeelding.
U kunt een laag ook vanuit het palet Lagen naar een afbeelding slepen.