Het menusysteem aanpassen
Wanneer u het dialoogvenster Aanpassen opent, gaat het hele PaintShop Pro-werkvlak over in de aanpassingsmodus. U kunt kiezen welke menu's worden weergegeven en hoe een menu wordt geopend als u dit selecteert. U kunt de menu's ook herstellen naar de standaardinstellingen.
* Menusysteem met animaties
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Menu.
3 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Snelmenu selecteren het menu dat u wilt wijzigen.
4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Menu-animaties een van de volgende animatiestijlen voor het openen van menu's:
Geen — er wordt geen animatie-effect toegepast
Openvouwen — het menu wordt van de rechterbovenhoek tot de linkerbenedenhoek geopend
Schuiven — het menu wordt van boven naar beneden geopend
Vervagen — het menu wordt geleidelijk geopend, van een vervaagd uiterlijk naar volledig zichtbaar
5 Klik op Sluiten.
* De menu's herstellen
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Menu.
3 Klik in het groepsvak Framemenu's toepassing op Herstellen.