Afbeeldingen donkerder maken
Soms is de achtergrond op foto's te zeer belicht, waardoor in wezen de complete foto er bleek uitziet. Ongeveer hetzelfde probleem doet zich voor wanneer het onderwerp overbelicht is. U kunt de heldere, overbelichte gebieden van een foto donkerder maken.
* Een foto donkerder maken
tabblad Bewerken 
1 Kies Aanpassen Achtergrondlicht.
2 Typ of stel een waarde van 0 tot 100 in voor Kracht om te bepalen in hoeverre u de lichte gebieden donkerder wilt maken.
3 Typ of stel een waarde in voor het element Verzadiging om de algemene verzadiging van de kleuren van de foto in te stellen.
Waarden onder nul verminderen de verzadiging; waarden boven nul verhogen de verzadiging.
4 Klik op OK.
Als een foto zowel delen heeft die te licht zijn als delen die te donker zijn, kiest u Aanpassen Invulflits en daarna Aanpassen Achtergrondlicht.