De kleurdiepte van een afbeelding verminderen
Als u een afbeelding maakt voor weergave op het scherm, kunt u het aantal kleuren verminderen zodat de bestandsgrootte afneemt en de meeste monitors de afbeelding correct kunnen weergeven.
Houd rekening met het volgende voordat u de kleurdiepte vermindert:
De meeste effect- en correctieopdrachten in PaintShop Pro werken alleen op afbeeldingen met 16 miljoen kleuren en grijswaardenafbeeldingen.
Wanneer u de kleurdiepte vermindert, worden in PaintShop Pro de gegevens op alle afbeeldingslagen eerst samengevoegd, zodat er één laag ontstaat. U kunt echter vectorlagen toevoegen aan afbeeldingen, ongeacht de kleurdiepte.
Als u afbeeldingen maakt voor gebruik op internet, raden wij u aan om met 24-bits afbeeldingen (met 16 miljoen kleuren) in de bestandsindeling PspImage te werken. Na het bewerken van de afbeeldingen kunt u de kleurdiepte van de afbeeldingen verminderen en deze voorbereiden voor gebruik op het internet door de afbeeldingen te exporteren via GIF-, JPEG- of PNG-optimalisatie.
Afhankelijk van de huidige kleurdiepte van de afbeelding, kunt u de kleurdiepte verminderen tot de volgende niveaus:
2 kleuren (1-bits)
U kunt een zwart-witafbeelding maken door de kleurdiepte van een afbeelding te verminderen tot 2 kleuren. Als de afbeelding al een zwart-witafbeelding is, kunt u de kleurdiepte bijvoorbeeld verminderen tot twee kleuren om de bestandsgrootte te verkleinen.
16 kleuren (4-bits)
Bij een afbeelding met slechts een paar kleuren kunt u de kleurdiepte van de afbeelding verminderen tot 16 kleuren (4 bits). Deze kleurdiepte is handig voor eenvoudige afbeeldingen op internetpagina's die moeten worden geladen. De resulterende afbeelding bevat een afbeeldingspalet met 16 specifieke kleuren. U kunt al die kleuren wijzigen door het afbeeldingspalet te bewerken. Zie Werken met afbeeldingspaletten voor meer informatie.
256 kleuren (8-bits)
Als u de kleurdiepte van een afbeelding vermindert tot 256 kleuren (8 bits), kunt u een webveilig palet kiezen om ervoor te zorgen dat de afbeelding wordt weergegeven zoals verwacht, ongeacht de webbrowser of monitor waarmee de afbeelding wordt bekeken. U kunt alleen kleurenafbeeldingen tot 256 kleuren (8 bits) omzetten. Zie Een 8-bits grijswaardenafbeelding maken voor meer informatie over het omzetten van afbeeldingen naar 8-bits grijswaarden.
Grijswaarden (8 bits)
U kunt een kleurenafbeelding omzetten naar een 8-bits grijswaardenafbeeldingen met maximaal 256 grijstinten.
32.000 en 64.000 kleuren (24 bits)
Als u het aantal kleuren in een 24-bits afbeelding wilt terugbrengen, vermindert u de kleurdiepte van de afbeelding tot 32.000 of 64.000 kleuren. Als u afbeeldingen met 32.000 of 64.000 kleuren weergeeft op oudere monitors, zijn de vernieuwingsfrequenties beter dan bij de weergave van 24-bits afbeeldingen met 16 miljoen kleuren.
Kleurdiepte verminderen tot een geselecteerd aantal kleuren
U kunt het aantal kleuren in een afbeelding verminderen door het aantal kleuren op te geven dat u wilt gebruiken. Wanneer u het aantal kleuren opgeeft, zet PaintShop Pro de afbeelding om naar de juiste kleurdiepte. Als u bijvoorbeeld 16 of minder kleuren opgeeft, wordt de afbeelding opgeslagen als een 4-bits afbeelding. Als u tussen de 17 en 256 kleuren opgeeft, wordt de afbeelding opgeslagen als een 8-bits afbeelding. Het opgeven van het aantal kleuren is handig bij het opslaan in bepaalde bestandsformaten, zoals GIF, omdat de bestandscompressie gevoelig is voor aantal kleuren in de afbeelding. Van een 8-bits afbeelding met 100 kleuren wordt bijvoorbeeld een kleiner GIF-bestand gemaakt dan van een 8-bits afbeelding met 256 kleuren. Kleinere bestanden kunnen sneller worden gedownload.
* De kleurdiepte verminderen tot 2 kleuren
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Kleurdiepte verminderen 2-kleurenpalet.
2 Kies in het groepsvak Paletcomponent het kleurkanaal voor de uiteindelijke afbeelding:
Met de optie Grijswaarden krijgt in de meeste gevallen de beste resultaten. Als de afbeelding echter voornamelijk uit één kleur bestaat, krijgt u mogelijk de beste resultaten door dat kleurkanaal te kiezen.
3 Kies een kleurreductiemethode in het groepsvak Reductiemethode.
Zie Kleurreductiemethoden voor meer informatie over kleurreductie.
4 Selecteer een optie in het groepsvak Paletweging:
Gewogen — een gewogen palet produceert minder dithering en scherpere randen
Ongewogen — een ongewogen palet produceert meer dithering en vagere randen
Opmerking: bij dithering worden pixels van verschillende kleuren of grijswaarden naast elkaar geplaatst om ontbrekende kleuren of grijstinten na te bootsen.
5 Klik op OK.
U kunt ook een zwart-witafbeelding maken door Aanpassen Helderheid en contrast Drempel te kiezen. Met deze opdracht wordt de kleurdiepte niet gewijzigd. Zie De pixels van een foto naar zwart-wit omzetten voor meer informatie.
* De kleurdiepte verminderen tot 16 kleuren
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Kleurdiepte verminderen 16-kleurenpalet.
2 Kies een paletoptie in het groepsvak Palet.
Zie Werken met afbeeldingspaletten voor meer informatie over het instellen van paletopties.
3 Kies een kleurreductiemethode in het groepsvak Reductiemethode.
Zie Kleurreductiemethoden voor meer informatie over kleurreductie.
Opmerking: de optie Palet-dithering is alleen beschikbaar voor het Windows-kleurenpalet.
4 Schakel in het groepsvak Opties de volgende selectievakjes in of uit:
Gemarkeerde kleuren versterken met factor — bij een afbeelding met een selectie kunt u het belang van de kleuren in de selectie verhogen met de door u ingevoerde factor.
Uitlopen van kleuren beperken — het horizontale uitloopeffect van kleuren wordt afgezwakt als u het palet Geoptimaliseerde mediaan of Geoptimaliseerd octaal en de reductiemethode Foutverspreiding kiest.
5 Klik op OK.
Als u het belang van bepaalde kleuren in de omzetting wilt benadrukken, maakt u voordat u de kleurdiepte vermindert een selectie van het gebied dat u wilt gebruiken.
* De kleurdiepte verminderen tot 256 kleuren
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Kleurdiepte verminderen 256-kleurenpalet.
2 Kies een paletoptie in het groepsvak Palet. Zie Werken met afbeeldingspaletten voor meer informatie over het instellen van paletopties.
3 Kies een kleurreductiemethode in het groepsvak Reductiemethode.
Zie Kleurreductiemethoden voor meer informatie over het verminderen van het aantal kleuren.
Opmerking: de optie Palet-dithering is alleen beschikbaar voor het kleurenpalet Standaard/webveilig.
4 Selecteer in het groepsvak Opties een van de volgende opties:
Gemarkeerde kleuren versterken met factor — bij een afbeelding met een selectie kunt u het belang van de kleuren in de selectie verhogen met de door u ingevoerde factor.
Windows-kleuren opnemen — als u het palet Geoptimaliseerde mediaan of Geoptimaliseerd octaal hebt gekozen kunt u de 16 standaardkleuren van Windows in het palet van de geconverteerde afbeelding opnemen.
Uitlopen van kleuren beperken — het horizontale uitloopeffect van kleuren wordt afgezwakt als u het palet Geoptimaliseerde mediaan of Geoptimaliseerd octaal en de reductiemethode Foutverspreiding kiest.
5 Klik op OK.
Als u het belang van bepaalde kleuren in de omzetting wilt benadrukken, maakt u voordat u de kleurdiepte vermindert een selectie van het gebied dat u wilt gebruiken.
* Een 8-bits grijswaardenafbeelding maken
tabblad Bewerken 
Kies Afbeelding Grijswaarden.
* De kleurdiepte verminderen tot 32.000 of 64.000 kleuren
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Kleurdiepte verminderen en kies een van de volgende opties:
32.000 kleuren (8 bits/kanaal) — het aantal kleuren wordt verminderd tot 32.000
64.000 kleuren (8 bits/kanaal) — het aantal kleuren wordt verminderd tot 64.000
2 Kies een kleurreductiemethode in het groepsvak Reductiemethode.
Zie Kleurreductiemethoden voor meer informatie over het verminderen van het aantal kleuren.
3 Klik op OK.
* De kleurdiepte verminderen tot een geselecteerd aantal kleuren
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Kleurdiepte verminderen X kleuren (4/8 bits).
2 Voer of stel het aantal kleuren in (van 2 tot 256) voor het Aantal kleuren.
3 Selecteer de paletopties in het groepsvak Palet.
Zie Werken met afbeeldingspaletten voor meer informatie over het instellen van paletopties.
4 Kies een kleurreductiemethode in het groepsvak Reductiemethode.
Zie Kleurreductiemethoden voor meer informatie over het verminderen van het aantal kleuren.
5 Selecteer in het groepsvak Opties een van de volgende opties:
Gemarkeerde kleuren versterken met factor — bij een afbeelding met een selectie kunt u het belang van de kleuren in de selectie verhogen met de door u ingevoerde factor
Windows-kleuren opnemen — als u het palet Geoptimaliseerde mediaan of Geoptimaliseerd octaal hebt gekozen, kunt u de 16 standaardkleuren van Windows in het palet van de geconverteerde afbeelding opnemen
Uitlopen van kleuren beperken — het horizontale uitloopeffect van kleuren wordt afgezwakt als u het palet Geoptimaliseerde mediaan of Geoptimaliseerd octaal en de reductiemethode Foutverspreiding kiest
6 Klik op OK.
Als u het belang van bepaalde kleuren in de omzetting wilt benadrukken, maakt u voordat u de kleurdiepte vermindert een selectie van het gebied dat u wilt gebruiken.