Documentatieregels
In de onderstaande tabel staan belangrijke regels die in de Help worden gebruikt.
 
Conventie
Beschrijving
Voorbeeld
Menu Menuopdracht
Een menu, gevolgd door een menuoptie
Kies Bestand Openen.
vervolgkeuzelijst
Een lijst met opties die wordt uitgerold op het moment dat de gebruiker op een pijl-omlaagknop klikt
Kies op het palet Opties voor gereedschap een optie in de vervolgkeuzelijst Selectietype.
Palet
Een venster met beschikbare opties en instellingen voor een specifiek gereedschap of een specifieke taak
Dubbelklik op de naam van de groep op het palet Lagen.
inschakelen en uitschakelen
Termen die verwijzen naar het in- of uitschakelen van selectievakjes door erop te klikken
Als u de huidige afdrukgrootte wilt behouden, schakelt u het selectievakje Oorspronkelijke afdrukgrootte behouden in.
Enter
De Entertoets op het toetsenbord
Klik op de knop Aan staaltjes toevoegen, typ een naam en druk op Enter om dit verloop als een staaltje op te slaan, zodat u het later kunt gebruiken.
Een opmerking met informatie die belangrijk is voor de voorgaande stappen. Dit kunnen voorwaarden zijn waaronder de procedure kan worden uitgevoerd.
Hoewel u Vloeiend met behoud van rand op de hele afbeelding kunt toepassen, werkt deze opdracht het beste als u het probleemgebied selecteert.
Een tip met suggesties over het uitvoeren van de voorgaande stappen. Hierin kunnen alternatieven, andere voordelen of een andere werkwijze voor deze stappen worden beschreven.
U kunt ook met de rechtermuisknop in de afbeelding klikken om het bronpunt voor het kloonpenseel te bepalen.