Cirkels en ovalen tekenen
U kunt cirkels en ovalen tekenen.
* Een cirkel of ovaal tekenen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Ovaal op de werkbalk Gereedschappen.
Opmerking: Als u de cirkel of ovaal op de huidige vectorlaag wilt maken, schakelt u het selectievakje Op vector maken in op het palet Opties voor gereedschap. Als er geen vectorlaag bestaat wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt er een gemaakt voor de cirkel of ovaal. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de cirkel of ovaal op een rasterlaag geplaatst. U kunt een cirkel of ovaal gemakkelijker bewerken wanneer deze op een vectorlaag is geplaatst.
2 Klik op het palet Materialen in het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling en kies een vulkleur.
3 Klik in het vak Eigenschappen van voorgrond en streek en kies een omtrekkleur.
4 Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen:
Cirkel tekenen
Ovaal tekenen
Als u de tekenpunten van de vorm wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Tekenpunten weergeven in.
5 Sleep om de vorm te tekenen.
6 Klik op de knop Toepassen .
 
U kunt ook
 
Het bereik instellen
Schakel het selectievakje Tekenpunten weergeven in. Geef waarden op in de besturingselementen Bereik X en Bereik Y.
Het horizontale (Midden X) en verticale (Midden Y) middelpunt instellen
Schakel het selectievakje Tekenpunten weergeven in. Geef waarden op in de besturingselementen Midden X en Midden Y.
U kunt de instellingen van het palet Opties voor gereedschap opslaan als voorinstellingen. Zie Voorinstellingen gebruiken en maken voor meer informatie.
Als u geen tekenpunten in de vorm hebt weergegeven, kunt u het bereik en de horizontale en verticale positie toch instellen. Daartoe klikt u op de knop Bewerkingsmodus op het palet Opties voor gereedschap.