Lijnen trekken
U kunt rechte lijnen trekken, lijnen uit de vrije hand en lijnsegmenten. U kunt de tekenpunten in een lijn bewerken om curven te maken.
U kunt ook de lijnopties van bestaande vectorobjecten aanpassen.
* Een lijnsegment tekenen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pen op de werkbalk Gereedschappen.
Opmerking: Als u het lijnsegment op de huidige vectorlaag wilt plaatsen, schakelt u het selectievakje Op vector maken in op het palet Opties voor gereedschap. Als er geen vectorlaag bestaat, wordt er een gemaakt voor het lijnsegment wanneer u dit selectievakje inschakelt. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het lijnsegment op een rasterlaag geplaatst. U kunt een lijnsegment gemakkelijker bewerken wanneer het op een vectorlaag is geplaatst.
2 Klik op het palet Materialen in het vak Eigenschappen van voorgrond en streek en kies een kleur voor de omtrek.
3 Als u verbonden lijnsegmenten tekent en een vulling wilt toepassen, klikt u in het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling en kiest u een kleur voor de tekstvulling. Als u niet wilt dat de lijnsegmenten een vulling hebben, klikt u op de knop Transparant .
Opmerking: Als u enkelvoudige, niet-verbonden lijnsegmenten tekent, hoeft u geen instellingen te kiezen in het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling.
4 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Lijnen en polylijnen tekenen .
5 Kies een lijnstijl in de vervolgkeuzelijst Lijnstijl.
6 Typ of stel een waarde in voor de lijndikte (in pixels) in het besturingselement Breedte.
7 Sleep in het afbeeldingsvenster om de lijn te trekken.
8 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Toepassen .
 
U kunt ook
 
De tekenpunten van het object weergeven terwijl u tekent
Schakel het selectievakje Tekenpunten weergeven in.
De weergave van de lijn vloeiender maken
Schakel het selectievakje Anti-alias in.
Een verbindingsinstelling kiezen
Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Hoekpunt. Als u Verstekhoek selecteert, geeft u een waarde op voor het besturingselement Versteklimiet om de graden voor de hoek in te stellen.
Een verticale of horizontale lijn of een lijn van 45 graden tekenen
Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept.
Elk lijnsegment verbinden
Schakel het selectievakje Segmenten verbinden in.
U kunt de instellingen van het palet Opties voor gereedschap opslaan zodat u ze opnieuw kunt gebruiken. Zie Voorinstellingen gebruiken en maken voor meer informatie over het opslaan van instellingen als voorinstellingen.
* Een gebogen of rechte lijn tekenen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Van punt tot punt tekenen .
3 Sleep in het afbeeldingsvenster om de lijn te trekken.
4 Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op de positie waar u het volgende tekenpunt wilt plaatsen om een rechte lijn te maken.
Klik en sleep om een gebogen lijn te maken. Wanneer de curve de juiste vorm heeft, laat u de muisknop los.
Als u lijnen met vaste hoeken (stappen van 45 graden) wilt tekenen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.
* Een vrije-vormlijn tekenen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Uit vrije hand tekenen .
3 Sleep in het afbeeldingsvenster om de lijn te trekken.
* Lijnsegmenten tekenen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Lijnen en polylijnen tekenen .
3 Sleep in het afbeeldingsvenster om de lijn te trekken.