Scripts bewerken met een teksteditor
U kunt de Python-code in elke gewenste teksteditor bewerken. De toegewezen editortoepassing voor scriptbewerking wordt nu geopend.
* Python-code bewerken
tabblad Bewerken 
1 Klik op de knop Geselecteerd script bewerken om het dialoogvenster Scripteditor te openen.
2 Klik op Teksteditor.
Het script wordt nu geopend met de teksteditor die in het dialoogvenster Bestandslocaties is toegewezen.
Totdat u een andere toepassing opgeeft, is Kladblok de standaardeditor.
* Teksteditor wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Voorkeuren Bestandslocaties om het dialoogvenster Bestandslocaties te openen.
2 Kies Python-broneditor in de lijst Bestandstypen.
3 Klik op Bladeren en kies een teksteditor.
Het dialoogvenster Pad Python Source Editor verschijnt.
4 Klik op Openen.
5 Klik op OK.
U kunt ook op de knop Bestandslocaties klikken in de vervolgkeuzelijst Script selecteren om het dialoogvenster Bestandslocaties te openen.