Foto's via e‑mail verzenden
U kunt items e-mailen op de volgende manieren.
Ingesloten foto's — hiermee kunt u foto's insluiten zodat deze worden weergegeven in de hoofdtekst van een e-mailbericht. Dit betekent dat de persoon die het e-mailbericht ontvangt, de foto's kan zien zodra het bericht wordt geopend. Ingesloten foto's worden alleen weergegeven in e-mailberichten waarvoor de HTML-berichtindeling wordt gebruikt. Dit is een standaardberichtindeling, maar als u weet dat de ontvanger tekst zonder opmaak of RTF-tekst (Rich Text Format) gebruikt, gebruikt u de optie Bijlagen.
Bijlagen — u kunt foto's als bestandsbijlagen versturen. Elk item wordt als afzonderlijk bestand toegevoegd, de oorspronkelijke indeling blijft behouden en de ontvanger van het e-mailbericht kan kiezen hoe hij of zij de foto's wil bekijken.
Een grootte kiezen voor foto's
U kunt de grootte van foto's wijzigen om hun afmetingen te reduceren of om de totale grootte van de e-mail te beperken. Zo wilt u mogelijk de grootte van een foto reduceren zodat u deze kunt verzenden naar een mobiele telefoon. Met de instelling Maximaal fotoformaat kunt u de maximale breedte van de foto's in pixels kiezen, zonder dat dit invloed heeft op de verhoudingen van de afbeelding. Als de foto bijvoorbeeld een formaat heeft van 2048 pixels × 1536 pixels en u kiest voor een maximaal fotoformaat van 640 pixels, wordt het formaat van de afbeelding aangepast tot 640 pixels × 480 pixels. De afmetingsgegevens van elke afbeelding worden weergegeven boven de voorbeeldminiatuurweergave in het dialoogvenster E-mail en een schatting van de totale e-mailgrootte wordt weergegeven naast de voorbeeldminiatuurweergave.
E-mailtoepassing
Om items te verzenden via e-mail moet u verbinding maken met internet en moet de computer beschikken over een standaard-e-mailtoepassing waarin de MAPI-norm wordt ondersteund (bijvoorbeeld Microsoft Outlook) en die is geconfigureerd voor gebruik van de MAPI-e-mailclient.
* Foto's per e-mail verzenden
1 Kies Bestand E-mail en kies een van de volgende opties:
Actieve afbeelding — hiermee kunt u de foto verzenden die momenteel actief is in het afbeeldingsvenster.
Alle geopende afbeeldingen — hiermee kunt u alle foto's verzenden die zijn geopend in het afbeeldingsvenster.
Alle geselecteerde items — laat u alle foto's versturen die u momenteel geselecteerd hebt.
2 Kies een van de volgende opties in het dialoogvenster E-mail:
Ingesloten foto's — hiermee worden foto's weergegeven in de hoofdtekst van het e-mailbericht.
Bijlagen (oorspronkelijke bestandsindeling) — hiermee worden foto's verzonden als afzonderlijke bestandsbijlagen. Met deze optie wordt de oorspronkelijke bestandsindeling behouden.
3 Kies een grootte-instelling in de vervolgkeuzelijst Maximale fotogrootte.
De totale grootte van het e-mailbericht wordt weergegeven naast het voorbeeld.
Bij sommige e-mailproviders wordt de grootte van e-mailberichten beperkt, waardoor grote e-mailberichten niet kunnen worden verzonden of ontvangen. U kunt de grootte van het e-mailbericht beperken door een kleinere instelling te kiezen voor Maximaal fotoformaat of door minder foto's te selecteren.
De optie Ingesloten foto's is alleen beschikbaar voor e-mailclients waarin uitgebreide MAPI wordt ondersteund, bijvoorbeeld Outlook.
U kunt de items die u verzendt beoordelen door te klikken op de afspeelpijlen die worden weergegeven onder de miniatuurweergave.