De tabbladen van de werkvlakken verkennen
Tabbladen vormen een methode voor het indelen van functies en inhoud. De werkvlakken Fotografie, Essentials en Compleet hebben standaard verschillende tabbladen.
Welkom — beschikbaar in Fotografie, Essentials en Compleet
Beheren — wordt in Compleet weergegeven
Aanpassen (optioneel) — beschikbaar in Compleet, maar is geen standaardtabblad
Bewerken — beschikbaar in Fotografie, Essentials en Compleet, maar aangepast met betrekking tot het bewerkingsprofiel van elk werkvlak.
Op elk werkvlak heeft u toegang tot specifieke gereedschappen en bedieningselementen om de opdracht snel en efficiënt uit te voeren.
Zie Voorkeuren voor de tabbladen van het werkvlak instellen voor meer informatie over het weergeven en verbergen van tabbladen en het instellen van het standaardtabblad voor uw werkvlak.
In bepaalde werkvlakken (zoals Compleet) kunt u de huidige toestand en configuratie van het werkvlak opslaan, inclusief alle geopende afbeeldingen, uitvergrotingen en schermposities, evenals de voorkeuren van paletten, werkbalken, dialoogvensters en vensters. Zie Aangepaste werkvlakken gebruiken voor meer informatie.
Het tabblad Welkom
Via het tabblad Welkom heeft u toegang tot de standaardinstellingen van werkvlakken, kunt u een nieuw project starten of een recent bestand openen en het bevat tevens leermiddelen, aanbiedingen en belangrijke informatie over uw product.
Welkom
Het tabblad Beheren
In het werkvlak Compleet krijgt u via Beheren toegang tot functies voor fotobeheer waarmee u voorbeelden van afbeeldingen kunt weergeven, items kunt indelen en uw fotobewerkingsworkflow kunt stroomlijnen.
Miniatuurmodus
Het werkvlak Beheren bestaat uit de volgende onderdelen:
Palet Navigatie — hiermee kunt u foto's zoeken en ordenen. U kunt het veld Zoeken gebruiken of op de tabbladen Collectie of Computer klikken om de mappen op uw computer weer te geven, of u kunt foto's per verzameling, label of waardering ordenen.
Voorbeeldvenster — hier kunt u kiezen tussen twee weergaven, een grote weergave met één afbeelding of een weergave met meerdere miniaturen (uitgeklapt palet Ordenen).
Palet Info — geeft informatie weer over het geselecteerde gereedschap. Deze bestaat uit een weergave in de vorm van een camera van de instellingen waarmee de foto gemaakt zijn, en een venster met tabbladen waarmee u informatie kunt toevoegen, zoals labels en waarderingen en waarin u toegang heeft tot een volledige lijst EXIF- of IPTC-gegevens.
Werkbalk Ordenen — biedt een reeks opdrachten en opties voor het beheren van foto's. U kunt de gereedschappen weergeven of verbergen door op de knop te klikken.
Zie Foto's bekijken, ordenen en zoeken voor meer informatie over het werkvlak Beheren.
Het tabblad Bewerken
Het tabblad Bewerken geeft u toegang tot bewerkingsfuncties. Werkvlakken bevatten meestal menu's, gereedschappen en paletten waarmee u afbeeldingen kunt maken en bewerken.
(Werkvlak Fotografie) Een vereenvoudigde en touch-vriendelijke werkruimte met een handige Gesplitste weergave maakt het bewerken in het werkvlak Fotografie eenvoudig voor beginners en ideaal voor snelle bewerkingen.
(Werkvlak Compleet) Een foto weergegeven in Bewerken
Het tabblad Bewerken bevat de volgende onderdelen:
Menubalk — bevat opdrachten voor het uitvoeren van taken. Zo bevat het menu Effecten opdrachten voor het toepassen van effecten op afbeeldingen.
Werkbalken: — bevat knoppen voor veelgebruikte opdrachten. Zie Werkbalken gebruiken voor meer informatie.
Paletten — geven afbeeldingsinformatie weer en helpen u bij het selecteren van gereedschappen, wijzigen van opties, beheren van lagen, selecteren van kleuren en uitvoeren van andere bewerkingstaken. Zie Paletten gebruiken voor meer informatie.
Afbeeldingsvenster — geeft de geopende bestanden weer. U kunt kiezen voor een weergave in tabs of een weergave in vensters. Zie Afbeeldingen bekijken voor meer informatie.
Statusbalk — geeft tekst weer over het geselecteerde gereedschap of de geselecteerde menuopdracht en informatie over de afmetingen van afbeeldingen, kleurdiepte en de positie van de aanwijzer. De statusbalk wordt onder in het venster weergegeven en kan, in tegenstelling tot andere werkbalken, niet worden aangepast of verplaatst. Zie Fotogegevens weergeven en bewerken voor meer informatie over het bekijken van afbeeldingsinformatie.
Optionele tabbladen: Aanpassen (werkvlak Compleet)
Aanpassen is het tabblad waarop u snel afbeeldingen kunt bewerken. U kunt uw foto's aanpassen en verbeteren met een reeks van de meest gebruikte gereedschappen.
Een foto weergegeven in Aanpassen
Het tabblad Aanpassen bevat de volgende onderdelen:
Palet Aanpassen — geeft gereedschappen en opties weer voor het aanpassen van foto's.
Voorbeeldgebied — geeft de foto weer die is geselecteerd in het palet Ordenen.
Werkbalk — toont knoppen voor toegang tot veelgebruikte opslag- en weergaveopdrachten.
Palet Kant-en-klare effecten — geeft vooraf ingestelde effecten weer die u kunt toepassen op uw foto.
Statusbalk — geeft informatie weer over het geselecteerde gereedschap.
Palet Ordenen — met dit palet kunt u foto's (als miniaturen) selecteren en dit bevat een werkbalk met een serie opdrachten en opties voor het beheren van foto's. U kunt de gereedschappen weergeven of verbergen door op de knop te klikken.
Waardering instellen — hiermee kunt u een waardering toewijzen aan elke foto, zodat u snel uw favorieten kunt vinden.