Doezelen bij selecties gebruiken
Bij doezelen wordt het gebied tussen een selectie en de rest van de afbeelding zachter gemaakt door de transparantie van de pixels langs de rand van de selectie geleidelijk te laten toenemen. U kunt de breedte van het doezelingsgebied opgeven.
Wanneer u een selectie kopieert of verplaatst, kunt u met doezelen de selectie laten overgaan in het omliggende gebied, zodat de afbeelding er natuurlijker uitziet. Hoe hoger de doezelingswaarde is, des te zachter de randen zijn. Met een doezelingswaarde van 0 maakt u een selectie met duidelijke randen.
Een selectie zonder doezelen (links) en een selectie met doezelen (rechts)
U kunt doezeling toepassen terwijl u een selectie maakt of nadat u de selectie heeft gemaakt. De mate van doezeling en de positie ervan rondom het selectiekader kan worden aangepast nadat de selectie is gemaakt. Zie Selecties maken voor meer informatie over het maken van selecties.
* De mate van doezelen in een selectie wijzigen
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Wijzigen Doezelen.
2 Geef een pixelwaarde op in het bedieningselement Hoeveelheid doezeling.
Het doezelen wordt zowel binnen als buiten de selectie toegepast.
3 Klik op OK.
* De doezelingspositie aanpassen
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Wijzigen Binnen/buiten doezelen.
2 Schakel een van de volgende opties in om de positie van het doezelen in te stellen:
Binnen
Buiten
Beide
3 Typ een waarde in het bedieningselement Hoeveelheid doezeling om de doezelingsbreedte in te stellen (in pixels).
4 Klik op OK.
U kunt in het dialoogvenster Binnen/buiten doezelen klikken op de knop Selectie in-/uitschakelen om te schakelen tussen een voorbeeld van alleen de selectie en een voorbeeld van de selectie en de rest van de afbeelding.
* De doezeling van een selectie opheffen
tabblad Bewerken 
1 Kies Selecties Wijzigen Doezelen opheffen.
2 Typ een waarde in het bedieningselement Drempel om op te geven welke mate van doezeling u wilt verwijderen.
3 Klik op OK.