Gestanste vormen met afbeeldingen vullen
U kunt vectorvormen zoals basisvormen gebruiken om gestanste objecten te maken die worden gevuld met achtergrondafbeeldingen. Het effect is vergelijkbaar met het gebruik van een knipmasker, maar het gestanste object wordt gemaakt als een nieuw bestand met een transparante achtergrond, wat ideaal is voor collages, plakboeken of andere creatieve projecten.
* Een gestanste vorm maken
1 Open de afbeelding die u als vulling wilt gebruiken.
2 Kies op de werkbalk Gereedschappen een van de volgende gereedschappen:
Basisvorm
Rechthoek
Ellips
Symmetrische vorm
3 Stel in het palet Opties voor gereedschap de gewenste opties voor uw vorm in:
4 Sleep in het afbeeldingsvenster op de plaats waarop u de vorm wilt maken.
5 Klik op de knop Snijgereedschap voorbeeldweergave op het palet Opties voor gereedschap.
Er wordt een semitransparante modus geactiveerd waarin u een voorbeeld van de uitgesneden vorm kunt bekijken. U kunt nu de positie, het formaat of de draaihoek van de uitgesneden vorm aanpassen met de besturingsgrepen voor de vorm.
6 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Vormsnijder .
De gestanste vorm wordt gevuld met de onderliggende afbeelding en wordt als nieuw bestand met een transparante achtergrond opgeslagen. Op de huidige afbeelding worden ook een nieuwe laag en een nieuw masker gemaakt.
Als u het beste formaat en de beste locatie wilt bepalen voor de gestanste vorm, verlaagt u de instelling voor Dekking voor de vorm op het palet Lagen zodat u de onderliggende afbeelding kunt zien.