Tekst met afbeeldingspatronen vullen
U kunt tekst met één afbeelding vullen of met herhaalde afbeeldingen om zo een patroon te maken.
* Tekst vullen met één afbeelding
tabblad Bewerken 
1 Open een kopie van de afbeelding.
2 Kies het gereedschap Tekst op de werkbalk Gereedschappen.
3 Kies op het palet Opties voor gereedschap de optie Selectie in de vervolgkeuzelijst Maken als en stel de overige besturingselementen voor tekst in.
4 Klik in het afbeeldingsvenster op de plaats waar u de tekstselectie wilt maken en typ de tekst.
5 Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Wijzigingen toepassen .
6 Kopieer de tekstselectie vervolgens naar een nieuwe afbeelding.
Zie Tekst toepassen voor meer informatie over het toepassen van tekst.
* Tekst met een herhaalde afbeelding vullen
tabblad Bewerken 
1 Open de afbeelding die u met tekst wilt vullen.
2 Klik op het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling op het palet Materialen.
3 Klik in dit dialoogvenster Materialen op het tabblad Patroon.
4 Kies de afbeelding in de vervolgkeuzelijst.
5 Pas de tekst toe op de afbeelding.
Zie Tekst toepassen voor meer informatie over het toepassen van tekst.