Tekst op een pad zetten
Elk vectorobject heeft een pad dat de vorm ervan bepaalt. U kunt vectortekst op een pad zetten om leuke en interessante effecten te maken.
PaintShop Pro lijnt de tekst uit langs het pad, te beginnen bij de plaats waar u klikt om de tekst in te voegen. U kunt ook de uitlijningsstijl voor de tekst instellen: links uitgelijnde tekst begint op de plaats waar u klikt, gecentreerde tekst wordt gecentreerd op de plaats waar u klikt en rechts uitgelijnde tekst eindigt op de plaats waar u klikt. Wanneer u tekst in een pad inpast, kunt u de afstand tussen de tekst en het pad aanpassen.
Tekst wordt verschillend weergegeven op open en gesloten paden. Open paden zijn lijnen waarop de begin- en eindtekenpunten elkaar niet raken; gesloten paden zijn vormen zoals cirkels, vierkanten en rechthoeken. Op open paden hangt tekst die langer is dan het pad, over het einde naar beneden. De hoek van het laatste lijnsegment bepaalt de richting waarin de tekst hangt. Op gesloten paden wikkelt tekst die langer is dan het pad, zich om zichzelf heen. Zie Vormen bewerken voor meer informatie over lijnen en vormen.
* Tekst inpassen in een pad
tabblad Bewerken 
1 Maak een vectorlijn of vorm.
2 Klik op het gereedschap Tekst .
3 Kies op het palet Opties voor gereedschap de optie Vector in de vervolgkeuzelijst Maken als en stel de overige besturingselementen voor tekst in.
Als het palet Materialen niet wordt weergegeven, kiest u Beeld Paletten Materialen.
4 Klik op het palet Materialen in het vak Eigenschappen van voorgrond en streek en kies een kleur voor de tekstomtrek.
5 Klik op het gebied Eigenschappen van achtergrond en vulling en kies een vulkleur.
6 Klik op de lijn of vorm.
Opmerking: Als u de tekst op een vectorobject of pad wilt plaatsen zonder de tekst aan het object of pad te koppelen, houdt u de Alt-toets ingedrukt terwijl u op het pad of de vorm klikt.
7 Klik op de afbeelding waar u wilt dat de tekst verschijnt en typ de tekst.
8 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Toepassen .
Als u de tekst om de gebogen lijnen van een pad wilt verwringen, schakelt u het selectievakje Tekst verwringen in het palet Opties voor gereedschap in. Als het pad niet gebogen is, is het effect niet zichtbaar. Verwringing stelt u per teken in, waardoor u specifieke tekens in een tekstblok kunt verwringen.
* Een niet-gekoppeld tekstobject aan een pad koppelen
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap .
2 Selecteer het vectorobject.
3 Houd Shift ingedrukt en selecteer de vectortekst.
Zowel de tekst als het vectorobject zijn geselecteerd.
4 Kies Objecten Tekst inpassen in pad.
Nadat u tekst op een vectorobject heeft uitgelijnd, kunt u het object onzichtbaar maken. Klik op het palet Lagen op de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen naast het object.
* Tekst loskoppelen van het bijbehorende pad
tabblad Bewerken 
1 Kies het Selectiegereedschap .
2 Selecteer de tekst.
3 Kies Objecten Object loskoppelen van pad.
Opmerking: De opdracht Object loskoppelen van pad is alleen beschikbaar als u een tekstobject hebt geselecteerd dat is ingepast in een pad.
* De positie van tekst op een pad aanpassen.
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Tekst op de werkbalk Gereedschappen.
2 Selecteer de tekst waarvan u de positie wilt wijzigen door de tekst te slepen.
Opmerking: U kunt ook de hele tekst selecteren door op Ctrl + A te drukken.
3 Geef op het palet Opties voor gereedschap een waarde op in het besturingselement Verschuiving.
Positieve waarden plaatsen de tekst boven het pad en negatieve waarden plaatsen de tekst onder het pad.
4 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Toepassen .