Afbeeldingen omdraaien en spiegelen
U kunt afbeeldingen omdraaien of spiegelen, zodat de linkerkant de rechterkant wordt of de bovenkant de onderkant wordt. Wanneer u Omdraaien kiest, worden lagen of selecties op hun plaats omgedraaid. Wanneer u Spiegelen kiest, worden lagen of selecties gespiegeld langs hun horizontale as (links naar rechts) of verticale as (bovenkant naar onderkant).
* Een selectie, laag of afbeelding omdraaien
tabblad Bewerken 
Kies Afbeelding > Omdraaien en kies een van de volgende opties:
Horizontaal omdraaien — kantelt het beeld zodat de linkerkant rechts komt te staan.
Verticaal omdraaien — kantelt het beeld zodat de bovenkant onder komt te staan.
Wanneer u een selectie omdraait, wordt deze omgezet in een zwevende selectie; de oorspronkelijke laag blijft hierbij ongewijzigd.
* Een selectie of laag spiegelen
Kies Afbeelding > Spiegelen en kies een van de volgende opties:
Horizontaal spiegelen — draait de selectie of laag langs de horizontale as (van links naar rechts) om.
Verticaal spiegelen — draait de selectie of laag langs de verticale as (van boven naar beneden) om.