HEIC-bestanden openen op een iPhone of ander apparaat
Met PaintShop Pro kunt u HEIC-afbeeldingsbestanden die u hebt vastgelegd op uw iPhone of een ander apparaat openen en bewerken. HEIC-bestanden zijn containerbestanden voor de bestandsindeling High Efficiency Image Format (HEIF). HEIF is gebaseerd op de HEVC-codering en -compressie. HEIF-bestanden zijn over het algemeen veel kleiner en hebben een betere beeldkwaliteit dan het overeenkomstige JPEG-bestand.
Het containerbestand bestaat uit een of meer afbeeldingenbestanden, evenals eventuele geluiden en afbeeldingsgegevens. Als u bijvoorbeeld een Live Photo hebt vastgelegd met uw iPhone, zou het HEIC-bestand alle onderdelen van die Live Photo bevatten.
Wanneer u een HEIC-bestand opent in PaintShop Pro, is alleen de hoofdfoto voor het containerbestand beschikbaar.
Als u niet gebruikmaakt van een cloudservice, is de gemakkelijkste manier om HEIC-bestanden (of willekeurige afbeeldingsbestanden) over te dragen van uw telefoon of tablet naar uw computer, met behulp van een kabel. Dat is dus vergelijkbaar met de manier waarop u andere camera's aansluit met een kabel om afbeeldingen te downloaden. De onderstaande procedure vormt een eenvoudige en handmatige manier om foto's over te dragen.
Opmerking: De instellingen van uw telefoon of tablet bepalen welke bestandsindeling wordt gebruikt voor het vastleggen, opslaan en exporteren van afbeeldingsbestanden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
* Bestanden overdragen van de iPhone naar de computer
1 Sluit uw telefoon aan op uw computer met behulp van een compatibele USB-kabel (zoals een Lightning-kabel).
2 Ga in de Windows-bestandsverkenner naar uw telefoon en kies Apple iPhone > Interne opslag > DCIM.
Afhankelijk van de instellingen op uw apparaat, zijn er mogelijk submappen.
3 Kopieer de gewenste afbeeldingen van uw telefoon naar uw computer.