Lagen groeperen
U kunt lagengroepen maken om meerdere lagen samen te groeperen. Met lagengroepen kunt u:
het palet Lagen ordenen;
laageigenschappen zoals dekking en mengmodus instellen voor de hele groep;
het effect van aanpassings- en maskerlagen beperken tot de lagen onder de actieve laag in plaats van de hele afbeelding;
alle gegroepeerde lagen samen verplaatsen in de stapelvolgorde;
gekoppelde lagen samen op het afbeeldingsdoek verplaatsen;
alle lagen in de groep verwijderen.
Lagengroepen kunnen raster-, vector-, tekenmateriaal-, masker- en aanpassingslagen bevatten en moeten ten minste één laag bevatten. Lagengroepen kunnen ook andere lagengroepen bevatten, zogenaamde geneste groepen. Als u alle lagen uit een lagengroep verplaatst, verwijdert PaintShop Pro de lagengroep.
Zie Lagen uitbreiden of samenvouwen voor meer informatie over het weergeven van lagengroepen.
* Een lagengroep maken
tabblad Bewerken 
1 Selecteer op het palet Lagen de eerste laag die u wilt opnemen in de lagengroep.
2 Kies in de vervolgkeuzelijst op de werkbalk van het palet Lagen Nieuwe lagengroep.
De lagengroep wordt gemaakt en de geselecteerde laag wordt deel van de lagengroep. Standaard krijgt de lagengroep de naam 'Groep' plus een getal (bijvoorbeeld 'Groep 1').
 
U kunt ook
 
Een laag toevoegen aan een lagengroep vanaf het palet Lagen
Sleep op het palet Lagen een laag naar de lagengroep. (De positie van de laag wordt tijdens het slepen aangegeven met een zwarte lijn.)
Een laag toevoegen aan een lagengroep via het menu Lagen
Kies Lagen Schikken In groep zetten.
Een lagengroep binnen een andere lagengroep plaatsen
Sleep op het palet Lagen een lagengroep in een andere lagengroep. (De positie van de lagengroep wordt tijdens het slepen aangegeven met een zwarte lijn.)
Een laag verplaatsen naar de onderste positie in een lagengroep
Sleep de laag naar de op een na onderste positie en sleep de onderste laag vervolgens één niveau omhoog.
Opmerking: als u een laag rechtstreeks naar de onderste positie in een lagengroep sleept, wordt deze onder de groep geplaatst in plaats van binnen de groep.
Een lagengroep maken vanuit het menu Lagen
Kies Lagen Nieuwe lagengroep, stel de gewenste bedieningselementen van het dialoogvenster Eigenschappen laag in en klik op OK.
* Een laag uit een groep verwijderen
tabblad Bewerken 
Sleep de laag naar een nieuwe positie buiten de lagengroep.
U kunt een laag ook uit een groep verwijderen door Lagen Schikken Uit groep verwijderen te kiezen.
* De groepering van lagen opheffen
tabblad Bewerken 
Selecteer de lagengroep die u wilt opheffen en kies Lagen Groepering lagen opheffen.