Vectorobjecten groeperen en de groepering opheffen
U kunt verschillende objecten of groepen objecten groeperen om ze te verplaatsen, van formaat te veranderen, te transformeren en de lijnen en materialen te wijzigen.
Wanneer u objecten uit verschillende lagen groepeert, verplaatst PaintShop Pro ze automatisch naar de laag van het eerst geselecteerde object. Elke groep heeft een label op het palet Lagen en de objecten in de groep worden weergegeven als componenten.
* Vectorobjecten groeperen of de groepering opheffen
tabblad Bewerken 
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Objecten groeperen
Selecteer de objecten die u wilt groeperen met het selectiegereedschap . Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Groeperen .
Groepering van objecten opheffen
Selecteer de groep met het selectiegereedschap . Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Groep opheffen .
* Objecten groeperen via het palet Lagen
tabblad Bewerken 
1 Klik op het palet Lagen op het eerste object dat u wilt groeperen.
2 Houd Shift ingedrukt en klik op elk object dat u aan de groep wilt toevoegen.
3 Klik met de rechtermuisknop en kies Groeperen.
Als u objecten uit verschillende lagen groepeert, verplaatst PaintShop Pro ze naar de laag van het eerst geselecteerde object.
Klik op het plusteken (+) naast de groepsnaam om de componenten van de groep weer te geven.
* Een object uit een groep verwijderen
tabblad Bewerken 
Sleep het object op het palet Lagen naar een andere groep of laag.