Taken automatiseren
PaintShop Pro bevat tal van tijdbesparende functies. Met scripts kunt u een actie of een reeks acties automatiseren en met voorinstellingen kunt u instellingen voor een dialoogvenster of gereedschap opslaan voor later gebruik. U kunt dezelfde actie ook tegelijkertijd uitvoeren op een aantal afbeeldingen.
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde: