Afbeeldingen maken voor het web
U kunt afbeeldingen voor het web opslaan en optimaliseren door het afbeeldingsbestand te verkleinen, zodat de afbeeldingen sneller geladen kunnen worden. Met de webgereedschappen kunt u achtergronden voor uw webpagina's maken, hyperlinks aan afbeeldingen toewijzen en afbeeldingen segmenteren om hotspots of rollovers te maken. U kunt uw afbeeldingen ook beschermen door watermerken toe te voegen met de naam van de maker en copyrightgegevens.
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde: