Aanpassen
In PaintShop Pro kunt u werkvlakken, het menusysteem, werkbalken, sneltoetsen, toepassingsvoorkeuren, voorkeuren voor bestandsindelingen en -koppelingen, bronnen en weergaveopties aanpassen. U kunt zelfs kiezen het programma in een andere taal te gebruiken.
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde: