Verven en tekenen met de gereedschappen Tekenmateriaal
Met de gereedschappen Tekenmateriaal kunt u digitale afbeeldingen maken die de echte materialen, pigmenten, verven en kunstenaarsgereedschappen zeer dicht benaderen.
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde: