Foto's delen
Met PaintShop Pro beschikt u over opties voor het e-mailen van foto's of het delen ervan via een uitwisselingssite.
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde: