Werken met maskers
In PaintShop Pro kunt u maskers gebruiken om delen van een laag te verbergen of tonen, tussen lagen te vervagen en om andere speciale effecten te maken.
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde: