Werken met selecties
Het selecteren van de onderdelen van afbeeldingen om deze te bewerken is een belangrijke stap in uw werkproces. Door een selectie te maken kunt u een gebied van de afbeelding bewerken terwijl de rest van de afbeelding ongewijzigd blijft. U kunt gereedschappen voor tekenen of verven gebruiken om geselecteerde gebieden van de afbeelding te wijzigen. Daarnaast kunt u ook opdrachten toepassen om de geselecteerde gebieden om te draaien, te kopiëren, bij te snijden of er andere acties op uit te voeren.
De rand van een selectie is te herkennen aan een selectiekader, dat bestaat uit een reeks zwarte en witte strepen die de selectie omsluiten.
In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod: